logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Krásná Lípa Kryštofovy Hamry

Krásný Dvoreček

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Krásný Dvoreček (německy Klein Schönhof) je malá vesnice nacházející se asi 1 km západně od Rokle. Původní název osady zněl Krásný Dvůr, ale pro odlišení od nedalekého Krásného Dvora se začala používat jeho zdrobnělina. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Schonhof (1368), na vsi celé Malym Krasnym Dworzeczku (1589), Schönhof (1787) nebo Klein-Schönhof (1854).První písemná zmínka o vesnici je z roku 1368, kdy kadaňský měšťan Martin Schonhoff prodal zdejší dvůr. Další zprávy jsou až z 15. a 16. století, kdy ves patřila kadaňským měšťanům. V poslední čtvrtině 16. století získali Krásný Dvoreček nebo jeho část páni z Lobkovic, ale už roku 1590 ho Jiří Popel z Lobkovic prodal městu Kadani, které ho připojilo ke svému milžanskému panství. V kupní smlouvě je zmíněna krčma a patronátní právo ke zdejšímu kostelu svatého Volfganga, který se pro zanedbanou údržbu zřítil na počátku 80. let 18. století. Místní od té doby museli chodit do kostela v Želině. Kapli Panny Marie postavili na návsi až v polovině 19. století. Po zrušení poddanství se Krásný Dvoreček hned roku 1850 stal místní částí Rokle. Od roku 1911 byl do vesnice zaveden elektrický proud. Ve 20. letech 20. století se někde v prostoru mezi Krásným Dvorečkem a Roklí pokusil Hermann Tschochner otevřít vápencový lom a vápenku, ale podnik byl ztrátový a brzy skončil. Vodovod si místní postavili v roce 1928. Před druhou světovou válkou zde byl obchod, trafika a dva hostince, ale po odsunu německých obyvatel se i přes částečné dosídlení Čechy, nepodařilo služby obnovit. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 114 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 51 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%BD_Dvore%C4%8Dek

Dojmy: Maličká vesnice, nacházející se západně od Rokle, kde je jediná zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

Mariánský sloup v Krásném Dvorečku