logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Úhošťany Vadkovice

Útočiště

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Útočiště (německy Zuflucht) je vesnice nacházející se asi 1,5 km na sever od Klášterce nad Ohří. Název vesnice je překladem německé varianty Zuflucht, tj. útočiště. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje jen v německé podobě (1846 a 1848). Vesnice byla založena po velkém požáru Klášterce v roce 1784 a první písemná zmínka o ní pochází z roku 1786, kdy byly přiděleny domy prvním 34 lidem. Spolu s domy byly jejich obyvatelům stanoveny povinnosti, k nimž patřilo předení bavlny pro kláštereckou manufakturu. Lidé nebyli povinni robotovat, ale jako náhradu museli vrchnosti platit poplatek ve výši tří zlatých a osmnácti krejcarů. Případným neplatičům mohla vrchnost dům odebrat. Běžnou správu vesnice zajišťoval rychtář. Časem se počet obyvatel zvýšil a roku 1833 v osadě vlastnilo dům 51 lidí. Dalších sedm obyvatel bez vlastního domu muselo odpracovat 26 dní roboty ročně, zatímco ostatní jen polovinu. Někteří sedláci se z roboty nevyvázali ani po zrušení poddanství, a vrchnost je proto roku 1853 zažalovala. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí města Klášterec nad Ohří, kam patří do současnosti. V první čtvrtině dvacátého století trpěla vesnice nedostatkem vody, který vyřešilo zachycení pramenů na pozemcích u Petler. Elektřina byla do osady zavedena ve dvacátých letech, ale obyvatelé z obav před zvýšením poplatků odmítali veřejné osvětlení, jehož výstavbu však městská rada v Klášterci pod hrozbou exekucí prosadila. Od roku 1924 ve vsi fungoval sbor dobrovolných hasičů a roku 1929 se znovu řešil problém s nedostatkem vody. K dalším spolkům ve vsi patřil Klub dýmkařů Veselá mysl, Spolek socialistických skautů a Dělnický pěvecký spolek. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 345 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo 95 obyvatel. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 273 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ato%C4%8Di%C5%A1t%C4%9B

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se severně od Klášterce nad Ohří, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaplička v Útočišti