logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Svahová Široké Třebčice

Šerchov

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Šerchov (německy Schergau) je malá vesnice nacházející se asi 6 kilometrů severně od Chomutova. Název vesnice je odvozen ze středněhornoněmeckého slova scherge (soudní sluha, posel, hlasatel). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Ssericha (1479), w Sserych (1552), na vsi Sserchowu (1561), Schercha (1563), Sserchow (1564, 1587), ve vsi Sserchowie (1571), Scherchau nebo Schercher Zoll (1604), Czercha (1606), Tscherga (1608), Czercha (1622), Ssergaw (1654) nebo Schergau (1846). Tato vesnice byla založena pravděpodobně někdy v průběhu 14. století. První písemná zmínka o Šerchovu se objevila v letech 1382–1393 v knihách řádu německých rytířů z chomutovské komendy. Podle rozboru katastrálních map je však možné, že Radenov patří k nejstarším sídlům tzv. chomutovského újezdu a byl součástí majetku, který věnoval Bedřich Načeratec řádu v roce 1252. Vesnice zůstala součástí chomutovského panství až do roku 1605, kdy část majetku zabaveného Jiřímu Popelovi z Lobkovic koupil Adam Hrzán z Harasova, který ji připojil k Červenému hrádku. V šestnáctém století přes vesnici vedla jedna z větví obchodní cesty z Jirkova do saské Míšně. Bývalo zde celní stanoviště, které vybralo na poplatcích v průměru deset kop grošů za rok. Následky třicetileté války se Šerchovu nejspíš vyhnuly, protože podle Berní ruly z roku 1654 byla vesnice v dobrém stavu. Žilo v ní pět sedláků a šest chalupníků, z nichž více než polovina vlastnila část lesa a jeden z chalupníků se živil jako vozka. Kromě zemědělství si vydělávali také prodejem dřeva v Chomutově. Sedlákům patřilo čtrnáct potahů, osmnáct krav, 21 jalovic, sedm prasat a deset koz. Chudší chalupníci měli dohromady sedm potahů, deset krav, šestnáct jalovic, tři prasata a dvanáct koz. V okolí vesnice se těžila drobná žilná ložiska železné rudy dodávané do Vysoké Pece. V devatenáctém století se vyráběly šindele a roku 1846 je uváděn hostinec. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Blatno, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. V průběhu 2. poloviny 19. století byla vystavěna na zdejší návsi kaple, která byla bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století stržena. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a dosídlení obyvatel z vnitrozemí se tato ves téměř vylidnila. Zatím co v roce 1930 je zde uváděno celkem 84 obyvatel, tak v roce 1950 zde bylo uváděno již jen 21 obyvatel. Toto vylidnění pak způsobilo to, že v roce 1961 se tato ves stala opět součást obce Blatno, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 37 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0erchov

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se severně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 8 v Šerchově
dům čp. 9 v Šerchově
dům čp. 12 v Šerchově
Ferstův kříž v Šerchově
Lípa v Šerchově