logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Sušany Šerchov

Svahová

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Svahová (německy Neuhaus) je malá vesnice nacházející se asi 2 km severně od Boleboře. Původní název vesnice zněl Neuhaus (nový dům). V historických pramenech se jméno vyskytuje jen jako Neuhaus (1787, 1854). Tato vesnice byla pravděpodobně založena někdy na počátku 2. poloviny 16. století. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1563. Založil ji nejspíše Kryštof z Karlovic, kterému od roku 1554 patřilo panství Červený hrádek. V Jirkově měl kamenečný důl Svatý Kryštof s hutí a Svahová vznikla jako sídlo lesních dělníků, kteří pro ni dodávali dřevo. V roce 1577 Kryštof většinu panství prodal, ale ponechal si huť, důl a některé pozemky včetně Svahové. Panství Svatý Kryštof přešlo po Kryštofově smrti na Georga Meinla, od něhož je v roce 1610 koupilo město Jirkov přibližně za částku 30 419 zlatých, a tím se dostalo zpět k červenohrádeckému panství. Další zpráva o Svahové pochází až z roku 1787, takže je možné, že osada zanikla za třicetileté války. V letech 1817–1819 provozoval hrabě Jiří Buquoy na okraji vesnice sklárnu Georghütte, ve které se vyrábělo tabulové, draselno-vápenaté a zelené sklo. Její součástí byla stoupa a dřevěný parní stroj postavený podle návrhu hraběte. Jako palivo se používala rašelina z blízkého rašeliniště. Po strojem způsobeném požáru sklárna zanikla. V okolí vesnice se také těžila drobná žilná ložiska železné rudy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí města Jirkov. Na konci devatenáctého století ke Svahové patřilo 1285 hektarů půdy. Převážnou většinu tvořily lesy a výměra zemědělské půdy dosahovala pouze 29 hektarů. Na neúrodných polích se ve velké nadmořské výšce pěstovalo jen malé množství ovsa a brambor. Působil zde jeden výrobce hraček, ale většina obyvatel pracovala v lese. Do kostela a do školy chodili lidé do Boleboře. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tato vesnice téměř vylidnila. Zatím co ještě v roce 1930 zde žilo celkem 110 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 22 obyvatel a v roce 1961 zde žilo jen 8 obyvatel. Díky tomu se stala tato ves součástí obce Boleboř, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 16 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svahov%C3%A1

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se severně od Boleboře, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 31 ve Svahové
kaple Panny Marie ve Svahové