logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kotlina Kovářská

Kotvina

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Kotvina (německy Kettwa) je vesnice nacházející se asi 3 km na východ od Okounova. Původní název vesnice mohl znít Chotoviny, ale převedením do němčiny a z ní zpět do češtiny došlo ke změně na používaný tvar. Tvar Chotoviny ale není písemnými prameny doložen a je možné, že název vesnice je odvozen od polabského a polského jména Kotwino. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Cothwin (1226), Goduin (1273), Kotwyny (1443), Kotwini (1460), kotwinie (1488), ves Kotwinu (1593), Kotba (1610), Ketba (1626), Ketwa (1640 a 1787) nebo Kettwa (1846). První písemná zmínka o Kotvině pochází z roku 1226. Vesnice tehdy tvořila součást kolonizačního újezdu doksanského kláštera, který měl právo bezplatného plavení dřeva po Ohři. V blíže neznámé době se stala částí panství hradu Egerberk, v jehož příslušenství je výslovně uvedena v roce 1460, kdy Ilburkové hrad prodali rodu Fictumů. Sňatkem s Annou z Fictumu panství získal v roce 1557 Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic. Dalším majitelem se roku 1591 stal Linhart starší Štampach ze Štampachu, jehož syn Matyáš mladší ze Štampachu se zúčastnil stavovského povstání, za což mu byl zkonfiskován majetek. Vesnici potom koupil svobodný pán Kryštof Šimon Thun a připojil ji ke kláštereckému panství. Podle berní ruly z roku 1654 v Kotvině žilo dvanáct chalupníků a osm rodin bez pozemků. Chalupníci vlastnili celkem 24 krav, 27 jalovic, osm prasat, čtyři kozy a jeden z nich se živil také jako kolář. Bezzemkům, z nichž jeden byl ševcem, patřilo dohromady osm krav, dvě jalovice a osm prasat. Vzhledem k neúrodným polím byly hlavními zdroji obživy chov dobytka a zpracování dřeva. Mezi lety 1787 a 1846 se počet domů v Kotvině zvýšil z 39 na 45. Roku 1846 v nich bydlelo 215 lidí. Ve vsi byla hospoda, mlýn, přívoz a škola, do které docházely také děti z Oslovic. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Klášterec nad Ohří, ale již v 1880 se stala samostatnou obcí. Na počátku dvacátého století byla do vesnice z Oslovic zavedena elektřina. Před druhou světovou válkou se Kotvina stala oblíbeným letoviskem, které lákalo turisty romantickou krajinou se zříceninami hradů, koupáním v Ohři a čistým vzduchem. Turisté se mohli ubytovat v soukromí nebo ve dvou hostincích. Rekreační charakter vesnici zůstal i po druhé světové válce. Brzy po ní byla vysídlena německá většina obyvatel. Na jejich místo se sice přistěhovali noví obyvatelé, ale část z nich zase brzy odešla jinam. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 275 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 130 obyvatel. To mělo za následek to, že v roce 1961 se tato ves stala součástí obce Okounov, kam patří do současnosti. V roce 1956 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, které se o šest let později sloučilo s družstvem v Okounově. Koncem devadesátých let dvacátého století sloužila řada domů jako rekreační chalupy a kromě nich zde stálo přes dvacet rekreačních chat. Ve stejné době v Kotvině fungovala restaurace, obchod a připravovaly se pozemky pro výstavbu nových rodinných domů. Dle sčítání z roku 2011 zde žila celkem 106 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotvina

Dojmy: Menší vesnice, nacházející se východně od Okounova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 11 v Kotvině
dům čp. 22  v Kotvině
dům čp. 40 a 43 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
pomník obětem 1. světové válka v Kotvině