logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kotvina dům čp. 40 a 43 pomník obětem 1. světové války

Kotvina - dům eč. 27

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje částečně hrázděné patro kryté sedlovou střechou a štítem krytým eternitem. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století toto malebné stavení poněkud sešlo, a tak se zachovalo ve špatném stavu a probíhají na něm nevhodné úpravy, které pomalu mažou původní ráz tohoto stavení.

Dojmy: Dříve jistě krásné stavení, které je smutnou připomínkou zdejší původní zástavby.

Mapa

Fotografie

dům eč. 27 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
dům eč. 27 v Kotvině
×