logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Klášterec nad Ohří Kojetín

Klášterecká Jeseň

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Klášterecká Jeseň (německy Gesseln) je malá vesnice nacházející se asi 3 kilometry západně od Klášterce nad Ohří. Název vesnice je odvozen z výrazů jasan nebo jesení (jasanový porost). V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: in villa Gyesseny (1381), puol Gyessen (1431), Geseň (1481), Gesen (1545), geslen (1542), geslon (1543), Geßeln (1787), Geszlern (1846) nebo Jeseň a Gesseln (1854).První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1381. Vesnice patřila k perštejnskému panství, které si roku 1431 rozdělili bratři Aleš a Vilém ze Šumburka. Jeseň tehdy připadla Vilémovi a stala se součástí panství nově založeného hradu Šumburk. Spolu s ním ji v roce 1449 koupil Vilém z Ilburka, ale už o čtyři roky později ji musel postoupit svým věřitelům, kterými byli bratři Kafunk a Pfluk z Fictumu. Ve druhé polovině šestnáctého století vesnice patřila Margaretě Hoferové, která ji v roce 1592 prodala Kryštovi z Fictumu, jemuž patřilo klášterecké panství. Na počátku sedmnáctého století Jeseň dodala dvanáct kmenů určených na výstavbu nové klášterecké školy a v roce 1636 platila klášterecké farnosti desátek ve výši 24 krejcarů. Podle berní ruly z roku 1654 ve vesnici žil jeden sedlák, který obhospodařoval deset strychů půdy, osm chalupníků s celkem 52 strychy a čtyři lidé bez pozemků. Dohromady chovali 21 krav, 25 jalovic, jednu ovci a dvanáct koz. Kromě chovu dobytka se lidé živili pěstováním žita, výrobou příze, povoznictvím u železných hutí a jeden člověk pracoval jako krejčí. Mezi vesnicí a Perštejnem byl od konce osmnáctého století železnorudný důl Vojtěch, ve kterém se těžila nekvalitní ruda, a proto byl jeho provoz opakovaně obnovován a znovu ukončován. I když se vesnice rozrostla a po polovině devatenáctého století v ní žilo přes 200 lidí, neměla vlastní školu a děti musely chodit do školy ve Vysokém. Jako významný zdroj obživy stále přetrvával chov dobytka. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Klášterec nad Ohří, ale již v roce 1880 se stala samostatnou obcí. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo 263 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 86 obyvatel. To mělo za následek že v roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Klášterec nad Ohří. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 76 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1tereck%C3%A1_Jese%C5%88

Dojmy: Menší vesnice, nacházející se západně od Klášterce nad Ohří, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Klášterecké Jeseni