logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Klášterecká Jeseň Kopeček

Kojetín

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Kojetín (německy Kojetitz)) je malá vesnice nacházející se asi 4 kilometry na západ od Radonic. Původní název vesnice zněl Kojetice a tvar Kojetín vznikl pravděpodobně chybou při zápisu. Název Kojetice je odvozen z osobního jména Kojata ve významu ves lidí Kojatových. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Kogeticz (1352), de Cogieticz (1394), in villa Cogetyn (1404), in villa Kogytin (1409), in Kogetinie (1447), Kogeticze (1543), Coyditzs (1634), Khajditz (1664) Koetitz (1787 a Kojetín nebo Kojetitz (1848).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352 a je v ní zmiňován farní kostel. Vesnice tehdy patřila zemanům z Kojetína. Po roce 1411 ji však spolu s dalšími vesnicemi získal od krále Václava IV. Vlašek z Kladna, ale již o čtyři rok později se nacházela v držení Ojířů z Očedělic. V první polovině šestnáctého století Kojetín koupili Šlikové a připojili ho k vintířovskému panství. V roce 1654 zde podle berní ruly stálo osmnáct domů, ve kterých žilo pět sedláků a devět chalupníků. Zbylé čtyři domy byly obecní. Obyvatelé dohromady měli osm potahů, deset krav, dvanáct jalovic a šestnáct prasat. Od roku 1850 byl Kojetín samostatnou obcí a patřily k němu místní části Ratiboř, Růžová a Vlkaň. Během druhé světové války sloužil dům čp. 6 jako zajatecký tábor pro 31 válečných zajatců z Francie. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo 264 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 100 obyvatel. V roce 1953 byl zahrnut mezi obce, které se stanou součástí Vojenského újezdu Hradiště. Zatímco osady Ratiboř a Růžová zcela zanikly, Kojetín a Vlkaň byly pouze z větší části vysídleny, zdemolovány a jako místní části připojeny k Radonicím. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 32 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojet%C3%ADn_(Radonice)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se západně od Radonic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 22 v Kojetíně
dům čp. 52 v Kojetíně
kostel sv. Bartoloměje v Kojetíně
krucifix v Kojetíně
smírčí kříž 0840 v Kojetíně
škola v Kojetíně