logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kojetín Kotlina

Kopeček

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kopeček (německy Spielhübel) je osada nacházející se asi 2 km jihovýchodně od Března. Původní název osady vznikl složením německých slov Spiel (hra) a Hübel (pahorek, kopec), a proto je možné, že vychází z existence hospody, kam lidé chodili hrát karty. Existuje však také názor, že zde bylo strážní místo na kralupské obchodní stezce. V historických pramenech se jméno vyskytuje jen v německé podobě Spielhübel (1787, 1854). První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1787, kdy byla součástí spojeného panství Ahníkov–Prunéřov a stály v ní tři domy a hostinec. U Kopečku byly dva velmi staré hnědouhelné doly: František otevřený v roce 1806 a Terezie z roku 1817. Ve druhém z nich se těžily také suroviny pro výrobu kamence. Uhlí se těžilo ze dvou slojí mocných 1,2 a 2,4 metru v hloubkách až dvacet metrů. V obou dolech se s přestávkami do šedesátých let devatenáctého století vytěžilo až třicet tisíc tun nekvalitního uhlí. V polovině devatenáctého století zde vznikly doly Florián a Josef. Při roční produkci padesát až sto tun uhlí se v nich s přestávkami až do osmdesátých let devatenáctého století vytěžilo asi patnáct tisíc tun uhlí. Kromě nich založil T. Kohlmann důl Oskar, kde pět až dvanáct horníků těžilo ročně asi tisíc tun uhlí. Do roku 1922 důl vyprodukoval celkem 25 tisíc tun. Těžba uhlí v sedmdesátých letech devatenáctého pravděpodobně způsobila propad a sesuv půdy. Kopeček nikdy nebyl samostatnou obcí. Po zrušení poddanství se stal osadou Vičic, v letech 1869–1880 je uváděn jako osada Stranné a v letech 1890–1950 znovu jako osada Vičic. Od roku 1961 je částí obce Březno. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 16 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 15 obyvatel. V roce 2011 zde pak žili již jen 4 obyvatelé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kope%C4%8Dek_(B%C5%99ezno)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Března, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 1 v Kopečku
socha sv. Donáta v Kopečku