logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň Kadaňský Rohozec

Kadaňská Jeseň

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Kadaňská Jeseň (německy Gösen) je malá vesnice nacházející se asi 1 km na jih od Kadaně. Název vesnice je odvozen z výrazů jasan nebo jesení (jasanový porost). V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Geßen (1470), Gesen (1508), Gehsen (1510), Gössen (1631), Gesen nebo Gössen (1787) a Jeseň (1848).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1468. Kadaňská Jeseň byla šosovním dvorem v majetku kadaňských měšťanů.[6] V berní rule z roku 1654 je ves uvedena jako součást městského statku v Milžanech, ke kterému kromě Milžan a Jeseně patřilo dalších šestnáct vesnic. Tehdy zde stálo šest zemědělských dvorů, z nichž pět patřilo k šosovním. Šest zdejších sedláků mělo dohromady devatenáct potahů, dvacet krav, dvanáct jalovic, 120 ovcí a dvacet prasat. Roku 1687 byl z Jeseně vytvořen samostatný šosovní statek, z něhož byly ještě před koncem sedmnáctého století vyčleněny tři samostatné šosovní dvory, zatímco další tři usedlosti tvořily jediný šosovní dvůr. Jejich majiteli byli nadále kadaňští měšťané. Hlavním zdrojem obživy bývalo zemědělství. Pěstovalo se obilí, brambory a v menším množství hrách, vikev a čočka. U vesnice se těžila ložiska zelené hlinky (seladonitu), ze které se vyráběly zelené nátěry domovních fasád. V malém lomu se ve druhé polovině 19. století těžil také vápenec v množství asi 36 m³ ročně. Některé vrstvy vápence zde byly tvořeny skořápkami sladkovodních plžů (Conchylia), ze kterých se leštěním získával materiál pro výrobu ozdobných předmětů známý jako kadaňský mramor. Zájem o něj však trval jen krátkou dobu po kadaňské výstavě v roce 1885. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Hlinka se u Jeseně těžila do konce druhé světové války a pozůstatky šachet byly uzavřeny v roce 1955. V roce 1960 se tato vesnice stala součástí obce Úhošťany. Ve druhé polovině dvacátého století bývalo až do roku 1994 vojenské cvičiště Naše radost. Od poloviny osmdesátých let se mezi Kadaňskou Jesení a Krásným Dvorečkem těží štěrk. Nakonec se vesnice stala v roce 1989 stala součástí města Kadaň, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 78 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88sk%C3%A1_Jese%C5%88

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se jižně od Kadaně, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 7 a 12 v Kadaňské Jeseni
kaplička v Kadaňské Jeseni
lípa pod Úhoštěm v Kadaňské Jeseni
sloup se sochou Panny Marie v Kadaňské Jeseni