logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaňská Jeseň Kalek

Kadaňský Rohozec

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Kadaňský Rohozec (německy Böhmisch Rust) je malá vesnice nacházející se asi 4,5 kilometru jihozápadně od Radonic. Název Rohozec je zdrobnělinou slova rohoz (sítina, rákos). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: in Rohozczy (1383), in villa Rohozka Boemicali (1411), w Rohozcze (1545), Rohosstj (1545), Ruest (1654), Böhmish Rust (1787) a Böhmisch-Rust (1846). Do roku 1949 se používal název Český Rohozec. První písemná zmínka o Kadaňském Rohozci pochází z roku 1322 nebo 1383. Vesnice byla pravděpodobně rozdělená mezi více majitelů, protože v roce 1383 zde Anna ze Zahořan vlastnila tři lány polí, které zdědila po svém manželovi Odolenu ze Zahořan, a roku 1411 prodal Bohuslav z Mašťova plat jedné kopy grošů mašťovskému farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Od šestnáctého století se Rohozec stal součástí vojnínského panství, které v roce 1547 připojil Albrecht Šlik k Vintířovu. Po třicetileté válce ve vesnici podle berní ruly žilo pět sedláků, tři chalupníci a pět rodin na obecním majetku. Dohromady jim patřilo deset potahů, šest krav, pět jalovic, pět ovcí a 26 prasat. Jeden z místních provozoval šenk. V roce 1843 byla otevřena jednotřídní škola pro čtyřicet dětí a působil zde hasičský spolek. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím o v roce 1930 zde žilo 193 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 96 obyvatel. Díky tomu se obec stala roku 1961 součástí obce Vintířov a v roce 1976 se stala součástí obce Radonice. Poloha na hranici vojenského újezdu vedla k poškozování průjezdní silnice vojenskou technikou, která také místo mostu přes Liboc používala brod, a znečišťovala tak vodu. V roce 1969 byl Rohozec zařazen mezi sídla dočasného významu. Ze služeb zde fungovala pouze prodejna smíšeného zboží v budově bývalé školy, a nebyla zde ani hospoda. K telefonní síti byli připojeny pouze dva domy, z nichž v jednom byla zřízena veřejná hovorna. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 48 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88sk%C3%BD_Rohozec

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Radonic, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 1 v Kadaňském Rohozci
dům čp. 10 v Kadaňském Rohozci