logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Louchov Malé Krhovice

Lužný

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Lužný (německy Aubach) je vesnice nacházející se asi 1,5 km na jih od Perštejna. Název vesnice je odvozen z původního názvu potoka, který jí protéká. Ten byl složen z běžného slova Bach (potok) a výrazu Au, který pochází ze středněhornoněmeckého slova ouwe (mokřina, louka, luh). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: w Aupachu (1612) a Aubach (1787). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1612. Podle urbáře kláštereckého panství z roku 1649 stál v Lužném pouze panský mlýn a poplužní dvůr, u kterého se pěstovala zejména řepa a zelí. Do dvora docházeli robotovat poddaní z Černýše, Ondřejova, Hory a Okounova. Pro obyvatelé posledních dvou vesnic byl u Lužného zřízen most přes Ohři. U Okounova se od roku 1492 vybíralo clo za plavení dřeva, ale po připojení vesnice ke kláštereckému panství se celní právo přeneslo k Lužnému. Poplatek za plavení dosahoval čtyř grošů za vor a sedm feniků za každý kmen. Podle tereziánského katastru z roku 1748 měl Lužný dvacet obyvatel a mlýn se dvěma koly a pilou. V díle Topographie des Königreiches Böhmen od Jaroslava Schallera z roku 1846 je Lužný uveden jako vesnice s dvaceti domy, ve kterých žilo 143 obyvatel. Ve vsi býval hostinec a mlýn s pilou. Patřila k ní také samota Kör (též Gehör) u cesty z Perštejna do Smilova se čtyřmi domy a výrobnou pušek. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Perštejna a tam spadá do současnosti. Ještě v roce 1930 v ní ve třech domech žilo devatenáct lidí. Roku 1863 obyvatelé vesnice pěstovali především žito, v menší míře oves, chovali 34 kusů krav a telat a šestnáct koz. Někteří pracovali ve mlýně nebo ve výrobně prken. Mlýn stával na severním okraji vesnice u Hučivého potoka. Dochoval se z něj jen komín pod mostem, po kterém vede silnice silnice I/13. Od roku 1869 byl Lužný osadou obce Perštejn, se kterou patřil do okresu Kadaň, a v roce 1961 byly společně převedeny do okresu Chomutov. Ve třicátých letech dvacátého století se v Lužném rozvíjel drobný průmysl. Fungovaly zde podniky zaměřené na výrobu dřevěného kuchyňského nářadí, kleští, břidlicových tabulek a vápenka. Důležitým podnikem se roku 1930 stal pobočný závod firmy Pickart, ve kterém se vyráběly pily. Během druhé světové války v něm od roku 1940 pracovali váleční zajatci z Francie. Od 24. srpna 1934 byla ve vsi otevřena jednotřídní česká škola, do které začalo chodit 31 dětí převážně z německých rodin, aby se naučily česky. Roku 1935 začala výstavba silnice do Perštejna. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 239 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 140 obyvatel. Ve druhé polovině dvacátého století průmysl v Lužném zanikl. Objekty Pickartovy továrny sloužily jako skladiště a po roce 1989 v nich do poloviny devadesátých let fungovala dřevovýroba a poté se ještě vyráběly vložky do komínů a urny. Komín továrny na výrobu kleští byl odstřelen v roce 1976. Původní most přes řeku byl uzavřen v roce 1970 a stavba železobetonového začala až roku 1983. Rozvíjely se možnosti rekreace a u vesnice vznikla chatová oblast. V roce 1991 tak v Lužném stálo 21 trvale obydlených domů a 45 objektů individuální rekreace. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 159 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%BD

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jižně od Perštejna, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

PP Louka Vstavačů u Černýše v Lužném
smírčí kříž 0781 v Lužném