logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Lužný Mašťov

Malé Krhovice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Malé Krhovice (německy Klein Körbitz) jsou malá vesnice nacházející se asi 4,5 km na západ od Chban. Název vesnice mohl být odvozen buď z osobního jména Krha, které se však v písemných pramenech nevyskytuje, nebo ze slovesa krhati. Potom by se jednalo o přezdívku pro lidi, kteří jsou často nemocní. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: in Krhowiczich (1447), v Krhovicích (1533), Krhowicze (1560), Mala Kerbicze (1589), Mala Krbicze (1593), vsi male Kerbicze (1595), ves malou Krbicze (1598), Kurbitz (1603), zur Kärbicz (1604), Kirbitz (1608), Male Krbicz (1629), Klein Kürbitz (1787), Klein-Körbitz (1846) nebo Krhovice malé a Klein-Körbitz (1854). Malé Krhovice vznikly u obchodní cesty mezi Kadaní a Žatcem. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1377. Podle závěti Pechance Ojíře z Očedělic z roku 1447 patřily k vintířovskému panství, ale o rok později je získali Šumburkové, kteří vesnici připojili k panství Poláky. K němu poté patřila až do zrušení poddanství. Za účast na stavovského povstání v letech 1618–1620 byly Poláky včetně Malých Krhovic zabaveny Matyášovi mladšímu Štampachovi ze Štampachu. Konfiskace však nebyla oprávněná, protože Matyáš panství Poláky pouze spravoval za svého nezletilého synovce Zdislava Štampacha ze Štampachu. Stav vesnice po třicetileté válce byl popsán roku 1654 v berní rule jako dobrý. Tehdy v Malých Krhovicích žili čtyři sedláci, kteří měli osmnáct potahů, patnáct krav, jedenáct jalovic, 54 ovcí, 23 prasat a jednu kozu. Hlavním zdrojem obživy bylo pěstování pšenice a žita, ale ve vsi byl také rybník určený k chovu ryb. Obec vlastnila rybník ještě o sto let později. Vzhledem k velikosti vesnice v ní nebyla škola, a děti navštěvovaly školu v Dolanech. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Poláky. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 65 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 25 obyvatel. V roce 1981 se tato ves stala součástí obce Chbany, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 13 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Krhovice

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se západně od Chban, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple sv. Jana Nepomuckého v Malích Krhovicích
statek v Malích Krhovicích