logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Háj Hora Svatého Šebestiána

Háj

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Háj (německy Gehae) je osada nacházející se asi 3 km na západ od Radonic. Název vesnice je odvozen od blízkého lesa (háje). Ve staročeštině byl hájem nazýván les hájený, tj. takový, kde panstvo bránilo těžbě dříví. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: de Hagi (1281), de Hagye (1400), de Hage (1403), von Gehag (1438), w hagj (1545), Gehay (1621) Gehae nebo Kah a Gehau (1787). Háj je v písemných pramenech poprvé zmíněn roku 1278 ve spojení se jménem rytíře Petra z Háje. Později vesnici získali Žďárští ze Žďáru, kteří ji připojili ke žďárskému panství. Mikuláš Žďárský ze Žďáru z Háje vytvořil opět samostatné panství a v letech 1488–1498 (uvádí se také roky 1478–1498 nebo 1478–1495) bydlel na tvrzi, která zde stála. Kdy byla tato tvrz postavena nevíme, písemně je však doložena až v roce 1520. Mikulášův syn Bedřich Žďárský ze Žďáru panství odkázal svým dětem: Stanislavovi, Jiřímu, Václavovi, Žibřidovi a Kryštofovi, kteří majetek společně spravovali ještě v roce 1537. Roku 1544 však Háj prodali Albrechtu Šlikovi, který jej o tři roky později připojil k Vintířovu. Tvrz, jejíž polohu neznáme, brzy potom zanikla, protože ve zprávách ze sedmnáctého století se již neuvádí. Je pravděpodobné že byla zničena beze stopy v průběhu třicetileté války. Podle berní ruly z roku 1654 v Háji stálo devět usedlostí, ve kterých žili dva sedláci, dva chalupníci a pět rodin závislých na obci. Dohromady měli pouze pět potahů, sedm krav, pět jalovic a šestnáct prasat. O deset let později se ve vsi připomíná hospodářský dvůr, ovčín, mlýn, krčma a dva rybníky. Sedláci odváděli vrchnosti dvanáct strychů pšenice, žita a ječmene. Čtyřem z nich patřily pozemky o velikosti jednoho lánu, tři byli půllánici a jeden čtvrtláník. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Rohozec. Od poloviny devatenáctého století začal klesat počet obyvatel a po druhé světové válce došlo k odsunu původního obyvatelstva a byla zbořena také většina domů včetně hospody s řeznictvím a barokního domu se šindelovou střechou, parkem a rybníkem. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 114 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 50 obyvatel. K Háji patřila také malá osada Baráky (německy Baraken), která stála u silnice mezi Hájem a Ždovem, přibližně v místech mezi železniční tratí a korytem Vintířovského kanálu. V roce 1930 v osadě stály čtyři domy, ve kterých žilo patnáct obyvatel. Zanikla mezi lety 1950 a 1960. V roce 1961 se vesnice Háj stala součástí obce Vintířov a nakonec v roce 1976 se stala součástí obce Radonice, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 5 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1j_(Radonice)

Zdroj: hrady zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se západně od Radonic, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple sv. Jana Nepomuckého v Háji