logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hošnice Hradiště

Hradec

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Hradec (německy Burgstadtl) je vesnice nacházející se asi 4 km jihovýchodně od Kadaně. Původní název vesnice zněl Burgstadil a pocházel ze střední horní němčiny, ve které znamená podhradí. Podobnost druhé části názvu se slovem stadt(e)l (městečko) vedla k novější německé variantě. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Burgstadil (1367), půl věsky Hradce (1508), Burgstadtl nebo Birchstadtl (1787) a Burgstadtl nebo Purgstadtel (1846). Nejstarší písemná zmínka o vesnici je z roku 1367, kdy v ní císař Karel IV. souhlasil s připojením Hradce k městskému majetku Kadaně. Další majetkové vztahy jsou nejasné, ale podstatnou část vesnice vlastnili kadaňští měšťané. V roce 1467 koupil dědictví po Niklasu Wentlerovi, kterým byla polovina vsi s deseti sedláky, měšťan Thomas Tuchmacher a od něj na přelomu 15. a 16. století Kryštof Hupfauf z Milžan. Když zemřel, jeho manželka Ludmila prodala Hradec kadaňské městské radě. Druhou polovinu vsi získala Kadaň až roku 1590 od Jiřího Popela z Lobkovic. Hradec se potom stal součástí milžanského panství. Berní rula po polovině 17. století uvádí v Hradci, kromě čtyř zpustlých usedlostí, třináct statků a osm chalup. K jednomu statku patřila chmelnice. Od roku 1695 byl ve vsi šosovní dvůr, který roku 1756 patřil Adamu Panoschovi a zbytek vesnice byl v majetku města. V roce 1866 ve vesnici bydlely oddíly pruského vojska a propukla tu epidemie cholery. Po jejím potlačení obyvatelé na návsi postavili kapli Panny Marie. V roce 1901 vesnici postihla přívalová povodeň, při které zemřeli dva lidé a utopilo se přes sto kusů dobytka. Od roku 1850 byl Hradec místní částí Rokle. Pro rozepře místních s obecním úřadem v Rokli o velikost povinně odváděných válečných dávek jatečného dobytka se Hradec v roce 1923 (nebo 1925) osamostatnil. Samostatnost mu vydržela až do roku 1960, kdy byl opět připojen k Rokli. Před druhou světovou válkou byla v Hradci hospoda, trafika a působilo zde několik řemeslníků (tesař, kolář, kovář a švec). Po této válce ale došlo k odsunu původního obyvatelstva, a tak zatím co v roce 1930 zde žilo 233 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 147 dosídlenců. Do roku 1976 byla ve vsi škola. Ve druhé polovině 20. století byla zbořena kaple a většina původních usedlostí, které byly nahrazeny nízkými panelovými domy. U rybníků v ohybu Ohře vznikla chatová osada, koupaliště a autokemp. Dle sčítání z roku 2011 zde pak žilo 181 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_(Rokle)

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se severovýchodně od Rokle, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

hradiště Hradec u Kadaně v Hradci
pomník letecké havárie v Hradci