logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hradec pomník havarovaného letce

Hradec - hradiště Hradec u Kadaně

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Hradec u Kadaně (též Na Pokladě) je hradiště na rozsáhlé ostrožně nad soutokem Úhošťanského potoka s Ohří. Lokalita byla osídlena již v pravěku, kdy se na ní postupně vystřídaly kultura s lineární keramikou, kultura s nálevkovitými poháry, únětická, mohylová, knovízská a štítarská kultura. V pozdní době halštatské zde vzniklo hradiště, které sice zaniklo, ale jeho plocha byla podle archeologických nálezů osídlena také v době laténské a během starší doby římské. V devátém století existovala na budoucím předhradí slovanská osada a samotné hradiště bylo s využitím starších valů znovu vybudováno na přelomu devátého a desátého století. Po založení Kadaně pravděpodobně ztratilo význam a zaniklo ve druhé polovině dvanáctého století. První zdejší archeologický průzkum zde proběhl v roce 1953 a provedla jej archeoložka I. Plenerová. Po ní následoval průzkum mezi lety 1971 – 1972 archeology D. Kouteckým a Z. Smržem a nakonec v roce 1986 proběhl poslední archeologický průzkum archeoložkou Evou Černou. Hradiště bylo trojdílné s celkovou rozlohou 25 ha. Chránila ho trojice hradeb částečně dochovaných v podobě valů. Všechny tři valy ponechávají na jižním okraji prostor pro přístup dovnitř hradiště. Vnější předhradí o rozloze 14,3 hektaru bylo opevněno příkopem a valem dlouhým 650 metrů. Jeho zbytky jsou asi tři metry vysoké a v patě až patnáct metrů široké. Střední val, který odděloval vnitřní předhradí (5,8 hektaru), byl 255 metrů dlouhý, dva metry vysoký a až deset metrů široký. Během druhé poloviny dvacátého století byl téměř beze zbytku rozorán, ale kromě starších záznamů je jeho existence doložena leteckou archeologií. Plocha vnitřního hradu činí 4,9 hektaru. Těleso valu měřilo v roce 1972 na délku 200 metrů, šířka dosahovala až sedmnáct metrů a výška nad předhradím až třináct metrů. Nejstarší fázi z doby štítarské kultury tvořil hliněný násep, jehož koruna mohla nést palisádu. Tento val překryla hradba o 300 let mladšího halštatského hradiště, před jejíž výstavbou byl terén srovnán mohutnou navážkou. Na ní byly postaveny dvě pět metrů vzdálené hradby vysoké přibližně tři metry. Tvořila je roubená konstrukce vyplněná kamením a hlínou. Podle vrstvy vypálené hlíny se předpokládá, že zanikla během požáru. Nejmladší slovanské opevnění představovala čelní kamenná zeď, za kterou se nacházela roštová konstrukce vyplněná hlínou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_u_Kadan%C4%9B_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hradiste-poloha-na-poklade-ci-stare-hradiste-13421456

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_u_Kadan%C4%9B_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Dojmy: Zajímavé hradiště, které jsem bohužel nenafotil pro nedostatek času, a tak jsem si fotografie zapůjčil.

Mapa

Fotografie

hradiště Hradec u Kadaně v Hradci
hradiště Hradec u Kadaně v Hradci
hradiště Hradec u Kadaně v Hradci
hradiště Hradec u Kadaně v Hradci
×