logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vysoká Jedle Výsluní

Vysoká Pec

Informace

Městský erb:

Vysoká_Pec_(okres_Chomutov)_znak

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Obec Vysoká Pec (německy Hohenofen) se nachází asi 3 km severovýchodně od města Jirkov. Název vesnice byl odvozen od zdejší železárny. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech Hohen Ofen (1787) nebo Hohenofen (1846). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1693. Ve vesnici měla stát vysoká pec, jejíž existenci se však nepodařilo doložit. U Hamerního rybníka však stál hamr. Ve padesátých letech 19. století byl mezi Vysokou Pecí a Podhůřím otevřen hnědouhelný důl Karel se štolou Natálie. Později byla na jeho dolovém poli otevřena nová těžná šachta se strojním pohonem. Pracovalo zde dvacet až třicet horníků, kteří denně vytěžili až dvacet tun uhlí, které se dodávalo do textilních továren v Jirkově a Červeném Hrádku. Koncem padesátých let 19. století byl důl těžce poškozen průvalem vody. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Novosedly a v roce 1921 se stala součástí obce Nové Sedlo nad Bílinou a v roce 1930 se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Po konci 2. světové války byla tato vesnice postižena odsunem původního obyvatelstva a dosídlení obce dosídlenci z vnitrozemí. Zatím co v roce 1930 je zde uváděno 714 obyvatel, tak v roce 1950 je zde uváděno již jen 474 obyvatel. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 762 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_Pec_(okres_Chomutov)

Dojmy: Velká obec, nacházející se severovýchodně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Panny Marie ve Vysoké Peci
pomník obětem 2. světové války ve Vysoké Peci
těžní věž ve Vysoké Peci
Žeberská lípa ve Vysoké Peci