logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Boleboř Březenec

Brodce

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Brodce (německy Prödlas) jsou malá vesnice nacházející se asi 4 km na jihozápad od Kadaně. Název vesnice je zdrobnělinou slova brod. V historických listinách se jméno vyskytuje například ve tvarech: Brodecz (1460), in Brodczych (1488), Brodeczno (1593), Prödles (1614), Predles (1654), Prödlas (1787) nebo Brödlas (1846). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1373. Podruhé byly Brodce zmíněny roku 1460, když Otto z Ilburka prodával panství hradu Egerberk Bossovi z Fictumu. Fictumům patřilo až do roku 1557, kdy je koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic. Lobkovicové statek prodali Linhartu staršímu Štampachovi ze Štampachu, jehož syn se aktivně zúčastnil stavovského povstání v letech 1618–1620, za což byl odsouzen ke ztrátě majetku. Zkonfiskované vesnice roku 1623 koupil Kryštof Šimon Thun a připojil je ke kláštereckému panství. U něj vesnice zůstala až do zrušení poddanství. Podle berní ruly z roku 1654 v Brodcích žilo šest chalupníků a jeden poddaný bez pozemků, který choval jednu krávu a jednu jalovici. Chalupníkům patřilo celkem osm potahů, dvanáct krav a pět jalovic. Jeden z nich pracoval jako švec a jiný provozoval mlýn s jedním kolem. Na polích se pěstovalo žito. V devatenáctém století bylo hlavním zdrojem obživy obyvatel zemědělství a ve vsi fungovaly dva mlýny. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Pastviny a již v roce 1869 byla součástí obce Zvoníčkov. V roce 1921 se pak tato vesnice stala opět součástí obce Patviny. Ve třicátých letech dvacátého století už zde byl pouze jeden mlýn, pila a stoupa na drcení seladonitu, který se pod názvem kadaňská hlinka těžil pod Úhoštěm. Ze služeb byly k dispozici jen trafika a hospoda. Po druhé světové válce došlo k vysídlení Němců, ale na jejich místo se přistěhovali noví obyvatelé. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 52 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 25 obyvatel. V roce 1953 byla tato vesnice úředně zrušena v rámci vzniku vojenského újezdu Hradiště. Již v roce 1960 se ale vesnice stala součástí obce Úhošťany. Roku 1963 byly v okolí založeny sady hrušní (16 hektarů) a višní (12 hektarů), které v neudržovaném stavu existovaly ještě na konci dvacátého století. V sedmdesátých letech začal počet obyvatel klesat, až se vesnice téměř vylidnila. V roce 1989 se tato vesnice stala součástí města Kadaň, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 16 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brodce_(Kada%C5%88)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Kadaně, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Brodcích
kaple Boží Milosrdenství v Brodcích