logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Škrle Třebíška

Šumná

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Šumná (dříve také Šumburk, německy Schönburg) je zaniklá osada nacházející se asi 2 kilometry jihozápadně od Klášterce. Název osady byl odvozen ze jména hradu, který nad ní stál. První písemná zmínka o poplužním dvoře pod hradem pochází z roku 1512, ale je možné, že dvůr vznikl spolu se Šumburkem již v patnáctém století. V osmnáctém století u dvora vznikla malá osada, ve které bydleli zemědělci a lidé zaměstnaní v zaniklé cihelně, která v devatenáctém století stála v údolí severně od Zámecké hory (Šumné). V polovině 19. století po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí města Klášterec nad Ohří, kam spadá do současnosti. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původních obyvatel a k dosídlení obyvatel, ale pro malý počet obyvatel se počet zdejších obyvatel skoro nezměnil. Zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 19 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo 13 obyvatel. Následně se však osada vylidnila a kompletně zanikla. Ještě v roce 1980 zde jsou evidováni 3 obyvatelé a následně zde byla ves opuštěna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umn%C3%A1_(Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Dojmy: Dnes zaniklá ves, nacházející se jihozápadně od Klášterce nad Ohří, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

hrad Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné