logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Šumná hrad Šumburk

Šumná - tvrz Šumburk

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: První písemná zmínka o poplužním dvoře pod hradem pochází z roku 1512, ale je možné, že dvůr vznikl spolu se Šumburkem již v patnáctém století. Když roku 1560 zemřel Petr Boryně ze Lhoty, získaly jeho dcery Markéta a Benigna dvě třetiny šumburského panství a u poplužního dvora si nechaly postavit novou tvrz. Roku 1574 si rozdělily majetek a Šumburk s s tvrzí připadly Markétě. Tvrz v té době měla pouze dvě obytné místnosti, několik komor jeden suchý sklep. Markéta, která se provdala za Václava Gryspeka a později za Viléma Huvara z Lobenšteina, nechala roku 1599 poplužní dvůr rozšířit či dostavět. Zbytky původní tvrze tvoří přibližně polovinu severního křídla u vjezdové brány hospodářského dvora. Alianční erb Markéty Borňové a Viléma Huvara z Lobenšteina, který býval nad bránou, byl přesunut do lapidária u kláštereckého zámku. Markétiny dva díly Šumburku, opuštěný Perštejn s mlýnem, dvůr s krčmou a dalších pět vesnic koupil v roce 1607 Kryštof Fictum z Fictumu za 14 000 kop míšeňských. Fictumové tak získali celý hrad, ale jeho panství připojili ke Klášterci nad Ohří. Kryštof se však zúčastnil českého stavovského povstání, za což mu byl po bitvě na Bílé hoře zabaven majetek. Konfiskát koupil roku 1623 Kryštof Šimon Thun. Jeho potomkům panství patřilo až do 19. století. Některý z nich nechal v průběhu 17. století dvůr s tvrzí výrazně přestavit v barokním slohu, ale dochovaná podoba pochází až z mladší klasicistní přestavby. V roce 1945 byl tento dvůr s tvrzí rodu Thunů zkonfiskován a stal se majetkem státního statku, za které tento dvůr natolik zchátral že se dostal do havarijního stavu. Na počátku 21. století ze dvora zbývaly zejména obvodové zdi budov. Interiéry objektu nejsou nijak zajištěny a celý areál je zarostlý náletovou zelení. Zajímavé jsou pak zachovaná křížová klenba v přízemí bývalé tvrze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umn%C3%A1_(Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1446321

Dojmy: Pozůstatek krásně zachovaného poplužního dvora, který byl v době mé návštěvy bohužel v dezolátním stavu.

Mapa

Fotografie

tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
tvrz Šumburk v Šumné
×