logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Tušimice Údlice

Úbočí

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Úbočí (německy Zieberle) je vesnice nacházející se asi 4,5 kilometru na jihovýchod od Výsluní. Původní název vesnice byl zdrobnělinou německého slova Zuber (čber, džber), a znamenalo tedy Čeblík. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Czibrle (1431), in Czybrly (1446), w Sybrle (1543), Czybrli ves (1519), Zuberle (1608), Ziberle (1787), Zieberl (1846) a Ziberle nebo Zieberle (1854). Do roku 1948, kdy byl stanoven nový název Úbočí, se vesnice jmenovala Ciberle. První písemná zmínka o Úbočí pochází z roku 1236, kdy vesnice patřila ke královskému majetku a spravována byla z Kadaně. V polovině čtrnáctého století ji získali páni ze Šumburka, kteří ji připojili k panství hradu Perštejn. Jeho majiteli se v roce 1446 stali Mikuláš II. a Jan Popel z Lobkovic, v jejichž rodě zůstalo až do roku 1594, kdy císař Rudolf II. Jiřímu Popelovi z Lobkovic zkonfiskoval veškerý majetek. Cena vesnice s pěti poddanými byla tehdy stanovena na 225 kop míšeňských grošů. Odlehlá poloha vesnici nejspíš uchránila před přímými dopady třicetileté války. Podle berní ruly z roku 1654 mělo Úbočí domy v dobrém stavu. Žili v nich čtyři sedláci, jeden chalupník a jedna zahradnice. Sedláci měli jedenáct potahů a chovali třináct krav, šestnáct jalovic, tři prasata a dvanáct koz. Chalupníkovi patřily tři potahy, tři krávy, čtyři jalovice a jedna koza. Chov dobytka a práce v lese byly hlavními zdroji obživy. V osmnáctém století k vesnici patřil mlýn s jedním kolem na nestálé vodě. Dva lidé se živili jako formani, dva pracovali jako nádeníci a jeden tzv. vozič pytlů přepravoval náklady po lesních cestách. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1950, kdy se stala součástí města Výsluní. Ve dvacátém století ve vsi nebyla zavedena elektřina ani vodovod, a lidé chodili pro vodu k obecní kašně. Po druhé světové válce se museli němečtí obyvatelé vystěhovat, což znamenalo že ještě v roce 1930 zde žilo celkem 54 obyvatel, ale v roce 1960 jsou zde uváděni pouze 3 dosídlení obyvatelé. Poslední Čech se odstěhoval do Výsluní v roce 1974. Vesnice tak zanikla vysídlením, a její zástavba byla z většiny zbořena. Dne 1. ledna 1999 byla tato vesnice opět obnovena, ale funguje jen jako rekreační oblast, jelikož dle sčítání z roku 2011 zde nežili trvale žádní obyvatelé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_(V%C3%BDslun%C3%AD)

Dojmy: Maličká v podstatě neobydlená vesnice, nacházející se jihovýchodně od Výsluní, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kamenný most v Úbočí
krucifix v Úbočí