logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary okres Semily

okres Sokolov

Informace

Popis: Okres Sokolov je okres v Karlovarském kraji jehož hlavním sídlem je město Sokolov. Sousedí s karlovarskými okresy Cheb a Karlovy Vary a jeho severozápadní hranice tvoří státní hranicí s Německem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Sokolov

Města a obce

IMG_9494

Malá vesnička, která má za sebou mnoho historie, a také po ní zůstalo mnoho památek, ale i když je z nich mnoho ve špatném stavu.

IMG_1720

Maličká vesnička, spíše to je dnes chatařská oblast, která vypadá že je na konci světa, ale o to je to kouzelnější.

IMG_9144

Malá vesnička stojící poblíž Horních niv, která překvapý kolik zajímavostí se tam dochovalo.

IMG_1374

Menší městečko stojící v podhůří slavkovského lesa. Musím říct že v jeho okolí je krásná příroda.

IMG_3971

Malá, ale velmi roztahaná vesnička v severní části okresu sokolov. Nachází se přímo v podhůří krušných hor.

IMG_9625

Malé hornické městečko, které i když to tak nevipadá má i trochu té temnější historie.

IMG_1454

Malá vesnička, která leží u řeky ohře, přímo pod kopcem na kterém stojí chlum sv. Máří.

IMG_0237

Maličkatá vesnička, která je ukrytá pod krásenským vrchem v hlubokém údolí. Díky tomu ukrývá všechna svá tajemství.

IMG_9199

Větší vesnička, která se nachází v předhůří krušných hor. Vesnice naštěstí nebyla zastižena těžbou dolů, takže se toho zde i mnoho dochovalo.

IMG_5957

Malé městečko, které téměř plynule navazuje na Sokolov. Původně bylo větší, ale zmenšila jej těžba uhlí.

IMG_9381

Malá vesnička, rozkládající se na kopcích nad městem Loket, v které je nádherná příroda.

IMG_1461

Původně vesnička, nyní městečko, které o veškeré své kouzlo přišlo těžbou uhlí.

IMG_9154

Maličká vesnička, nacházející se mezi horními Nivami a Jindřichovicemi.

IMG_0022

Maličká vesnička, nacházející se poblíž Citic na bývalé silnici směrem na chlumek a dále do Dasnic.

IMG_9173

Malá vesnička, která plynule přechází v dolní nivy, se kterými sdílí kus historie.

IMG_8990

Maličkatá vesnička, která je spíše pozůstatkem vesnice, něžli vesnicí samotnou, stojící na okraji velkolomu družba a jiří.

IMG_9239

Maličkatá vesnička poblíž Vřesové, ve které se do dnešních dnů zachovaly nějaké ty zajímavosti.

IMG_4258

Hornické městečko poblíž Lokte, která má již svou největší slávu za sebou... a možná taky ne.

IMG_0363

Maličká vesnička poblíž Sokolova, která je skryte všem zrakům mezi vysokými kopci, poblíž bájné hory Krudum.

IMG_1535

Malá vesnička, která má historii odjakživa spojenou s hradem, který se v ní nachází.

IMG_1003

Malá vesnička, která je současně i velmi známím poutním místem, jelikož zde došlo k menšímu zázraku.

IMG_2316

Malé městečko, které je pevně spjato s hornictvím, jako většina měs v tomto okrese.

IMG_1323

Maličká vesnička, poblíž města Kynšperk nad ohří, která si zachovala svůj zajímavý vesnický ráz.

IMG_1010

Malé městečko, které dýchá historií, ať již tou dávnou, tak i novější a smutnou.

IMG_1505

Maličká vesnička poblíž habartova, která spadala do panství Hřebeny.

IMG_1349

Větší vesnička, která je notně poznamenaná zemědělskými statky minulého režimu.

IMG_9753

Malá vesnička, nalézající se na prvních vrcholcích Slavkovského lesa, odkud je krásný rozhled.

IMG_9966

Maličká vesnička, ve které je krásně zrakonstruovaný zámek.

IMG_2247

Maličká vesnička, která je již téměř zaniklá, a přitom se u ní nachází tak krásná příroda.

IMG_5791

Maličká vesnička, ležící kousíček od Horního slavkova, nad údolím říčky Teplá.

IMG_1501

Maličká vesnička, která přiléhá a patří k městu Habartov, stojící na okraji velkého dolu Medard.

IMG_2233

Malá vesnice, nacházející se na východ od Kraslic poblíž německých hranic. I když je malá i tak měla hodně zajímavých míst.

IMG_1109

Malá vesnice, nacházející se na vrcholcích Slavkovského lesa, která má bohatou historii.

IMG_1652

Menší městečko, nacházející se severně od Habartova, kde je mnoho památek, jak novodobých tak historických.

IMG_4025

Větší podhorské městečko, nacházející se poblíž Německých hranic. V tomto městečku je toho mnoho k vidění.

IMG_0926

Větší vesnička, ležící u Sokolova, ve které se zachovalo mnoho památek a zajímavostí.

IMG_2210

Maličká vesnička, do které když se člověk chce dosta, musí projet místním statkem.

IMG_1160

Menší vesnička, mezi Rotavou a Přebuzí, kde je krásná příroda, a několik zajímavostí.

IMG_5849

Menší městečko, které má prastarou historii, ale bohužel i když je zde mnoho památek, není jich tolik, kolik bych si jich člověk představoval.

IMG_9058

Malá vesnička, která je schovaná v kopcích severně od Vřesové, poblíž Tatrovic.

IMG_1089

Malé starobylé městečko, kde se nachází mnoho památek, i když zde silně zasáhnul průmysl.

IMG_6251

Maličká vesnička, která má velmi bohatou historii.

IMG_1203

Maličké městečko, poblíž kterého se nachází prastaré hradiště.

IMG_2051

Maličká vesnička, která leží severně od Krajkové. I když zde není moc památek, tak od zdejší kapličky je nádherný rozhled.

IMG_2312

Maličká vesnička, ve které se dali najít nějaké ty zajímavosti.

IMG_1335

Maličká vesnička, která stojí poblíž Kynšperka. Nachází se zde jedna zajímavá hrázděná stavba.

IMG_1481

Malá vesnička, stojící poblíž Habartova, kde je pěkný zámeček.

IMG_1421

Nyní již maličká vesnička, která má za sebou velmi bohatou historii, avšak téměř nic se z ní nedochovalo.

IMG_0709

Nyní již malé městečko, které má velmi bohatou historii, a mnoho památek.

IMG_9678

Větší vesnička, která má některá zajímavá místa, ale i své kouzlo.

IMG_8945

Větší vesnička, ve které i přes bohatou historii se toho moc nedochovalo.

IMG_4120

Velmi malá vesnička, ve které sice nic není, ale v jejím okolí to už je něco jiného.

IMG_9071

Maličká vesnička, která sice nemá tak dávnou historii, ale i tak je zajímavé.

IMG_2330

Maličká vesnička, které vévodí statek, a z domů jich zde již jen pár.

IMG_9399

Maličká vesnička, tyčící se na kopcích nad silnicí mezi Horním Slavkovem a Loktem.

IMG_3896

Větší vesnice v srdci Slavkovského lesa, která má jak zajímavou historii, tak krásné okolí.

IMG_3579

Maličká vesnička, která je dnes spíše chatařskou kolonií, ležící na kopci nad městečkem Stříbrná.

IMG_8964

Menší Hornické městečko, které se rozprostírá na okraji velkolomu družba.

IMG_2111

Malé hornické městečko, s krásnou přírodou a mnoha památkami.

IMG_2217

Maličká vesnička, ležící poblíž vsi kostelní, poblíž německých hranic.

IMG_0713

Maličká vesnička, ležící jižně od Sokolova v srdci Slavkovského lesa. Poblíž ní je mnoho zajímavostí.

IMG_3506

Větší hornické městečko, které je umístěné na severu okresu Sokolov v Krušných horách.

IMG_1037

Malé horské městečko, které proslavily hlavně zdejší železárny.

IMG_9790

Maličká vesnička, která zanikla, a následně povstala jako komunistické městečko.

IMG_9611

Maličká vesnička, ležící na okraji Slavkovského lesa, severně od Kostelní Břízy.

IMG_2200

Maličká vesnička, nacházející se vysoko v kopcích nad Kraslicemi.

IMG_1028

Maličká vesnička, roztahaná na kopcích poblíž Rotavy.

IMG_2340

Malá vesnička, která leží na západ od Kraslic a má mnoho zajímavostí na svou velikost.

IMG_1442

Velké okresní město, které je bohaté jak na příjemnou tak na nešťastnou historii.

IMG_3313

Maličká vesnička, ovlivněná hlavně vývojem zdejších chemických závodů.

IMG_3564

Maličká vesnička, která se nachází v horské oblasti severovýchodně od Kraslic

IMG_2077

Malá vesnička, která leží vysoko v kopcích nad městem Oloví, s nádhernou přírodou.

IMG_9646

Malé městěčko, nacházející se kousek severně od Sokolova. Městečko je silně ovlivněno hornickou činností.

IMG_9980

Malá vesnička, s bohatou historií a mnoha zajímavými místy.

IMG_1101

Nyní již větší vesnička, která v sobě ukrývá mnoho unikátních památek a zajímavostí.

IMG_2342

Malá vesnička, která stojí na úbočí Krušných hor, severně od Chodova.

IMG_8330

Malá vesnička, která plynule navazuje na Sokolov, ve které je zachováno mnoho zajímavých památek.

IMG_9697

Maličká vesnička, která se plynule napojuje na Lomnici.

IMG_9416

Maličká vesnička, která je roztahána mezi Loktem a Horním SLavkovem

IMG_1491

Maličká vesnička, nacházející se poblíž města Habartov, kde se toho do dnešních dnů moc nedochovalo.

IMG_9101

Malé městečko, které se nachází poblíž Chodova, ve kterém se zachovalo několik zajímavostí.