logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary okres Semily

okres Sokolov

Informace

Popis: Okres Sokolov, který je součástí Karlovarského kraje, je fascinující místo s bohatou historií a přírodními krásami. Jeho hlavním městem je Sokolov, které je obklopeno karlovarskými okresy Cheb a Karlovy Vary. Na severozápadě se nachází hranice s Německem, což z něj činí důležitý geografický bod.

Krajina okresu Sokolov je rozmanitá a pestrá. Na severu se tyčí impozantní Krušné hory, zatímco na jihu se rozkládá malebný Slavkovský les. Mezi těmito dvěma pohořími leží sokolovská hnědouhelná pánev, která je domovem pro město Sokolov a historické město Loket.

Okres Sokolov je skutečně místem, které má co nabídnout. Ať už jde o jeho bohatou historii, přírodní krásy nebo průmyslový význam, Sokolov je místem, které stojí za to objevovat. Každý, kdo sem přijde, si jistě najde něco, co ho zaujme a inspiruje. Okres Sokolov je skvělým příkladem toho, jak historie a příroda mohou společně vytvářet jedinečné a atraktivní místo k životu i k návštěvě.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Sokolov

Města a obce

vesnice Arnoltov

Malá vesnička, která má za sebou mnoho historie, a také po ní zůstalo mnoho památek, ale i když je z nich mnoho ve špatném stavu.

vesnice Bernov

Maličká vesnička, spíše to je dnes chatařská oblast, která vypadá že je na konci světa, ale o to je to kouzelnější.

vesnice Boučí

Malá vesnička stojící poblíž Horních niv, která překvapý kolik zajímavostí se tam dochovalo.

obec Březová

Menší městečko stojící v podhůří slavkovského lesa. Musím říct že v jeho okolí je krásná příroda.

vesnice Bublava

Malá, ale velmi roztahaná vesnička v severní části okresu sokolov. Nachází se přímo v podhůří krušných hor.

městečko Citice

Malé hornické městečko, které i když to tak nevipadá má i trochu té temnější historie.

vesnice Dasnice

Malá vesnička, která leží u řeky ohře, přímo pod kopcem na kterém stojí chlum sv. Máří.

vesnice Dolní Hluboká

Maličkatá vesnička, která je ukrytá pod krásenským vrchem v hlubokém údolí. Díky tomu ukrývá všechna svá tajemství.

vesnice Dolní Nivy

Větší vesnička, která se nachází v předhůří krušných hor. Vesnice naštěstí nebyla zastižena těžbou dolů, takže se toho zde i mnoho dochovalo.

městečko Dolní Rychnov

Malé městečko, které téměř plynule navazuje na Sokolov. Původně bylo větší, ale zmenšila jej těžba uhlí.

vesnice Dvory

Malá vesnička, rozkládající se na kopcích nad městem Loket, v které je nádherná příroda.

městečko Habartov

Původně vesnička, nyní městečko, které o veškeré své kouzlo přišlo těžbou uhlí.

vesnička Háj

Maličká vesnička, nacházející se mezi horními Nivami a Jindřichovicemi.

vesnice Háje

Malá vesnička nacházející se východně od Krásna, kde je jedna zajímavost.

vesnice Hlavno

Maličká vesnička, nacházející se poblíž Citic na bývalé silnici směrem na chlumek a dále do Dasnic.

vesnice Horní Nivy

Malá vesnička, která plynule přechází v dolní nivy, se kterými sdílí kus historie.

vesnice Horní Pískovec

Maličkatá vesnička, která je spíše pozůstatkem vesnice, něžli vesnicí samotnou, stojící na okraji velkolomu družba a jiří.

vesnice Horní Rozmyšl

Maličkatá vesnička poblíž Vřesové, ve které se do dnešních dnů zachovaly nějaké ty zajímavosti.

město Horní Slavkov

Hornické městečko poblíž Lokte, která má již svou největší slávu za sebou... a možná taky ne.

vesnice Hrušková

Maličká vesnička poblíž Sokolova, která je skryte všem zrakům mezi vysokými kopci, poblíž bájné hory Krudum.

vesnice Hřebeny

Malá vesnička, která má historii odjakživa spojenou s hradem, který se v ní nachází.

vesnice Chlum sv. Máří

Malá vesnička, která je současně i velmi známím poutním místem, jelikož zde došlo k menšímu zázraku.

město Chodov

Malé městečko, které je pevně spjato s hornictvím, jako většina měs v tomto okrese.

vesnice Chotíkov

Maličká vesnička, poblíž města Kynšperk nad ohří, která si zachovala svůj zajímavý vesnický ráz.

město Jindřichovice

Malé městečko, které dýchá historií, ať již tou dávnou, tak i novější a smutnou.

vesnice Josefov

Maličká vesnička poblíž habartova, která spadala do panství Hřebeny.

vesnice Kaceřov

Větší vesnička, která je notně poznamenaná zemědělskými statky minulého režimu.

vesnice Kamenice

Malá vesnička, nalézající se na prvních vrcholcích Slavkovského lesa, odkud je krásný rozhled.

vesnice Kamenný Dvůr

Maličká vesnička, ve které je krásně zrakonstruovaný zámek.

vesnice Kámen

Maličká vesnička, která je již téměř zaniklá, a přitom se u ní nachází tak krásná příroda.

vesnice Kfely

Maličká vesnička, ležící kousíček od Horního slavkova, nad údolím říčky Teplá.

vesnice Kluč

Maličká vesnička, která přiléhá a patří k městu Habartov, stojící na okraji velkého dolu Medard.

vesnice Kostelní

Malá vesnice, nacházející se na východ od Kraslic poblíž německých hranic. I když je malá i tak měla hodně zajímavých míst.

vesnice Kostelní Bříza

Malá vesnice, nacházející se na vrcholcích Slavkovského lesa, která má bohatou historii.

město Krajková

Menší městečko, nacházející se severně od Habartova, kde je mnoho památek, jak novodobých tak historických.

město Kraslice

Větší podhorské městečko, nacházející se poblíž Německých hranic. V tomto městečku je toho mnoho k vidění.

vesnice Královské Poříčí

Větší vesnička, ležící u Sokolova, ve které se zachovalo mnoho památek a zajímavostí.

vesnice Krásná

Maličká vesnička, do které když se člověk chce dosta, musí projet místním statkem.

vesnice Krásná Lípa

Menší vesnička, mezi Rotavou a Přebuzí, kde je krásná příroda, a několik zajímavostí.

město Krásno

Menší městečko, které má prastarou historii, ale bohužel i když je zde mnoho památek, není jich tolik, kolik bych si jich člověk představoval.

vesnice Křemenitá

Malá vesnička, která je schovaná v kopcích severně od Vřesové, poblíž Tatrovic.

město Kynšperk nad Ohří

Malé starobylé městečko, kde se nachází mnoho památek, i když zde silně zasáhnul průmysl.

vesnice Ležnice

Maličká vesnička, která má velmi bohatou historii.

město Libavské Údolí

Maličké městečko, poblíž kterého se nachází prastaré hradiště.

vesnice Libnov

Maličká vesnička, která leží severně od Krajkové. I když zde není moc památek, tak od zdejší kapličky je nádherný rozhled.

vesnice Liboc u Kraslic

Maličká vesnička, ve které se dali najít nějaké ty zajímavosti.

vesnice Liboc u Kynšperka

Maličká vesnička, která stojí poblíž Kynšperka. Nachází se zde jedna zajímavá hrázděná stavba.

vesnice Lítov

Malá vesnička, stojící poblíž Habartova, kde je pěkný zámeček.

vesnice Lobzy

Nyní již maličká vesnička, která má za sebou velmi bohatou historii, avšak téměř nic se z ní nedochovalo.

město Loket

Nyní již malé městečko, které má velmi bohatou historii, a mnoho památek.

vesnice Lomnice

Větší vesnička, která má některá zajímavá místa, ale i své kouzlo.

vesnice Loučky

Větší vesnička, ve které i přes bohatou historii se toho moc nedochovalo.

vesnice Louka

Velmi malá vesnička, ve které sice nic není, ale v jejím okolí to už je něco jiného.

vesnice Mezihorská

Maličká vesnička, která sice nemá tak dávnou historii, ale i tak je zajímavé.

vesnice Mlýnská

Maličká vesnička, které vévodí statek, a z domů jich zde již jen pár.

vesnice Nadlesí

Maličká vesnička, tyčící se na kopcích nad silnicí mezi Horním Slavkovem a Loktem.

vesnice Nová Ves

Větší vesnice v srdci Slavkovského lesa, která má jak zajímavou historii, tak krásné okolí.

vesnice Nová Ves u Stříbrné

Maličká vesnička, která je dnes spíše chatařskou kolonií, ležící na kopci nad městečkem Stříbrná.

město Nové Sedlo

Menší Hornické městečko, které se rozprostírá na okraji velkolomu družba.

město Oloví

Malé hornické městečko, s krásnou přírodou a mnoha památkami.

vesnice Počátky

Maličká vesnička, ležící poblíž vsi kostelní, poblíž německých hranic.

vesnice Podstrání

Maličká vesnička, ležící jižně od Sokolova v srdci Slavkovského lesa. Poblíž ní je mnoho zajímavostí.

město Přebuz

Větší hornické městečko, které je umístěné na severu okresu Sokolov v Krušných horách.

město Rotava

Malé horské městečko, které proslavily hlavně zdejší železárny.

vesnice Rovná

Maličká vesnička, která zanikla, a následně povstala jako komunistické městečko.

vesnice Rudolec

Maličká vesnička, ležící na okraji Slavkovského lesa, severně od Kostelní Břízy.

vesnice Sklená

Maličká vesnička, nacházející se vysoko v kopcích nad Kraslicemi.

vesnice Smolná

Maličká vesnička, roztahaná na kopcích poblíž Rotavy.

vesnice Sněžná

Malá vesnička, která leží na západ od Kraslic a má mnoho zajímavostí na svou velikost.

město Sokolov

Velké okresní město, které je bohaté jak na příjemnou tak na nešťastnou historii.

vesnice Staré Sedlo

Maličká vesnička, ovlivněná hlavně vývojem zdejších chemických závodů.

vesnice Stříbrná

Maličká vesnička, která se nachází v horské oblasti severovýchodně od Kraslic

vesnice Studenec

Malá vesnička, která leží vysoko v kopcích nad městem Oloví, s nádhernou přírodou.

město Svatava

Malé městěčko, nacházející se kousek severně od Sokolova. Městečko je silně ovlivněno hornickou činností.

vesnice Šabina

Malá vesnička, s bohatou historií a mnoha zajímavými místy.

vesnice Šindelová

Nyní již větší vesnička, která v sobě ukrývá mnoho unikátních památek a zajímavostí.

vesnice Tatrovice

Malá vesnička, která stojí na úbočí Krušných hor, severně od Chodova.

vesice Tašovice

Malá vesnička, která plynule navazuje na Sokolov, ve které je zachováno mnoho zajímavých památek.

vesnice Týn

Maličká vesnička, která se plynule napojuje na Lomnici.

vesnice Údolí

Maličká vesnička, která je roztahána mezi Loktem a Horním SLavkovem

vesnice Úžlabí

Maličká vesnička, nacházející se poblíž města Habartov, kde se toho do dnešních dnů moc nedochovalo.

město Vintířov

Malé městečko, které se nachází poblíž Chodova, ve kterém se zachovalo několik zajímavostí.