logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kámen Kluč

Kfely

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Nejstarší zmínka o osadě je pravděpodobně z roku 1489, kdy se Kfely uvádějí v souvislosti s bečovským hradem. Někteří historici kladou první zmínku o Kfelích do 14. století. Údaj vychází z opisu listiny z roku 1383, která potvrzuje určitá privilegia vesničanům z Kfel. V okolí osady se začínala velmi brzy rozvíjet důlní činnost v pásmu stříbrných žil. Tyto rudní žíly byly objeveny mezi Horním Slavkovem a Kfely už ve 13. století, není však prokázáno, zda se zde již v této době těžily. Ve druhé polovině 15. století se stala osada součásti bečovského panství, od roku 1615 se znovu vrátily Kfely pod hornoslavkovskou vrchnost. Vrchnost změnily ještě několikrát, berní rula z roku 1654 uvádí Kfely jako součást panství Bečov. Roku 1785 se v Kfelích uvádí 40 domů. V polovině 19. století měla osada 46 domů a 245 obyvatel. V té době měly Kfely vandrovní školu, od roku 1854 samostatnou jednotřídní školu. Po vzniku samostatných politických obcí se staly Kfely osadou obce Božíčany, v roce 1876 získaly správní samostatnost. V dalších letech se několikrát změnila okresní příslušnost. Během let 1850 až 1855 náležela osada do okresu Karlovy Vary, 1855 až 1868 do okresu Loket. V letech 1868 až 1913 náležely Kfely do okresu Falknov, pak opět do okresu Loket, a to až do zrušení loketského okresu. V letech 1949 až 1951 náležely Kfely do okresu Sokolov, poté devět let k okresu Karlovy Vary. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce se osada postupně vylidnila, většina domů byla zbourána. Na jejich základech došlo později ke stavbám rekreačních chalup.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kfely_(Horn%C3%AD_Slavkov)

Dojmy: Maličká vesnička s velmi zajímavou silnicí, připomíná horskou dráhu. Nechtěl bych tu jet v zimě.

Mapa

Památky a Zajímavosti

IMG_5791
×