logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dvory Háj

Habartov

Informace

Městský erb:

habartov_coa_34809229791_o

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Habartov, známý také jako Habersbirk nebo Haberspirk v němčině, je malebné město v okrese Sokolov. Jeho historie sahá až do roku 1339, kdy byl poprvé zmíněn jako majetek Jana Prisnera. Za vlády Jana Lucemburského se stal lenním statkem pod sašskými vévody.

V 15. století se toto léno dostalo do rukou Perglerů z Perglasu a od roku 1573 patřilo Stolzům ze Simbsdorfu. V roce 1668 koupili habartovské zboží Nosticové za 13 500 zlatých a saský vévoda Hořic jim propustil Habartov z lenního svazku. Nosticové pak drželi habartovský statek jako dědičné zboží až do roku 1719, kdy jej prodali Jindřichu Mulcovi z Valdova za 33 tisíc zlatých.

V roce 1737 byl Habartov připojen k hertenberskému panství, ale od roku 1790 byl samostatným statkem s jedinou vsí. V tomto roce jej koupili habartovští poddaní a později jej vlastnila řada měšťanských podnikatelů.

Na konci feudalismu byl Habartov vsí s 107 domy a téměř 700 obyvateli. Díky rozvoji těžby uhlí a zpracování nerostů v těsné blízkosti Habartova došlo k růstu obce, která měla na konci 19. století již 314 domů a téměř 1500 obyvatel. Po dalších třiceti letech zde žilo ve 425 domech tři a půl tisíce lidí.

V roce 1938 se Habartov stal dějištěm krvavé srážky, když se zdejší henleinovci pokusili obsadit četnickou stanici během pokusu o nacistický puč. Dle sčítání z roku 2023 zde žilo celkem 4 729 obyvatel. Habartov je tedy městem s bohatou historií a dynamickým vývojem.

Zdroj: http://www.mestohabartov.cz/historie-mesta-habartov/d-1034

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Habartov

Dojmy: Městečko, ve kterém nejsou skoro žádné památky, ale i tak se dá něco najít.

Mapa

Památky a zajímavosti

hrobka Johanna Hochbergera a Gustava Hochbergera v Habartově
pomník zastřeleným četníkům v Habartově