logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dolní Rychnov Habartov

Dvory

Informace

Navštíveno: 15. 2. 2017

Historie: Dvory, známé také jako Höfen v němčině, je malebná vesnička, která je součástí města Loket v okrese Sokolov. Tato vesnice se nachází přibližně 2 km jižně od Lokte a její historie sahá až do roku 1491. Vesnice se skládala z několika samostatných usedlostí, z nichž nejstarší, nazývaná Puchelbergerhof, byla v roce 1476 součástí manství loketského hradu.

V roce 1495 vesnici koupilo město Loket, čímž se Dvory dostaly pod správu města Loket, kde zůstaly až do zrušení patrimoniální správy. V roce 1850 se Dvory staly samostatnou obcí, ke které patřila i blízká osada Údolí. Dvory byly obcí v okrese Falknov v letech 1869–1910, v letech 1921–1930 obcí v okrese Loket a v roce 1950 byly Dvory vedeny jako osada obce Nadlesí. Od roku 1961 jsou Dvory částí obce Loket.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se Dvory téměř vylidnily, zástavba prořídla a hrozilo, že vesnice zanikne. Avšak v pozdější době začaly Dvory sloužit jako rekreační místo pro chalupáře, kteří zachránili řadu stavení, která by se jinak rozpadla. Podle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 21 obyvatel. Dvory tak představují malebný kout, kde historie splývá s přítomností.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvory_(Loket)

Dojmy: Maličká vesnička okolo které je krásná příroda.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple ve Dvorech
krucifix ve Dvorech
krucifix ve Dvorech
vyklan Placák ve Dvorech