logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dolní Nivy Dvory

Dolní Rychnov

Informace

Městský erb:

800px-doln_rychnov_znak_33445316936_o

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Dolní Rychnov, malebná obec v České republice, má fascinující historii, která sahá až do roku 1390. Tehdy byl Albert Nothaft, majitel Rychnova, vyzván Tepelským klášterem, aby zaplatil odškodnění za dobytí Rychnova.

V průběhu 15. století se Rychnov stal součástí Loketského panství. Roku 1553 jej získal Wolf Šlik, který tak rozšířil své Falknovské (sokolovské) panství. V té době došlo k rozdělení Rychnova na Horní a Dolní Rychnov.

V 19. století, kdy docházelo k zániku panské správy, se Dolní Rychnov osamostatnil. Díky těžbě uhlí se rychle rozvíjel a stal se prosperující obcí.

Johann David Starck, který zde v roce 1834 nainstaloval první parní vodotěžný stroj v Čechách, měl velký podíl na slávě Dolního Rychnova v oblasti těžby v 19. století. Starck založil obrovský podnik, který zaměstnával přibližně 1500 lidí a zabýval se výrobou sazí, barev a naftalínu. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu a začal se jmenovat Johann David Elder von Starck.

Po smrti Davida Starcka převzal jeho podnik jeho syn Johann Anton Starck. Ten nechal vyrazit nejdelší odvodňovací štolu jménem sv. Antonína na hnědouhelném Sokolovsku, která byla dlouhá 3 km a odváděla vodu až do Těšovic do řeky Ohře. Dále nechal vybudovat Dolnorychnovskou sklárnu.

V roce 1866 nasadil Anton Starck první parní těžební stroj a pokračoval v modernizaci. Zároveň řešil problém s ubytováním pro nové dělníky - nejdříve přestavoval zakoupené statky na ubytování a poté nechal budovat hornické kolonie.

Po smrti Antona Starcka v roce 1883 byla podle jeho závěti založena společnost Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově. Cílem společnosti byla modernizace těžby a navýšení možné těžby uhlí. Veškeré akcie firmy postupně zakoupil pražský bankéř Petsche, který zde nechal zřídit generální ředitelství Falknovských podniků.

V průběhu let se Dolní Rychnov stal obcí světového významu. Otevíraly se zde další doly, jako například důl Antonín, který fungoval až do roku 1965. Díky svému významu pro těžbu uhlí a průmysl se Dolní Rychnov stal symbolem pokroku a inovace.

Zdroj: http://www.dolnirychnov.cz/historie-obce/

Dojmy: Maličká ves, ve které se toho moc nedochovalo i na její stáří.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 10 v Dolním Rychnově
dům čp. 38 v Dolním Rychnově
křížek v Dolním Rychnově