logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dolní Hluboká Dolní Rychnov

Dolní Nivy

Informace

Městský erb:

doln_nivy_coa_32990590410_o

Navštíveno: 16. 1. 2017

Historie: Dolní Nivy, obec s bohatou historií, se nachází přibližně 8 kilometrů severně od Sokolova, na březích Lomnického potoka. Její vznik je spojen s rozdělením obce Nový Grün (Neugrün) na Horní Nový Grün a Dolní Nový Grün v průběhu 16. století. Od roku 1923 se začala obec nazývat Dolní Nivy. Jméno Neugrün, což v překladu znamená "nový vymýcený" nebo "vypálený kus lesa", odkazuje na způsob, jakým byla získána hospodářská půda.

Na pozemcích domů čp. 1 a 2 stávalo údajně ve starších dobách rytířské sídlo. První písemná zmínka o obci pochází ze dne 25. listopadu 1353, kdy tři bratři - Bedřich, Jindřich a František Presaterovi - prodali dvůr Schönwerth šlechticovi Albrechtu Nothaftovi z Tiersteinu. Svědky tohoto obchodu byli Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova, svého času soudce v Sokolově, a Ditrich z Dolních Niv.

V dalším záznamu z roku 1598 se dozvídáme, že majitelé této oblasti byli závislí na rodu Šliků. Žádali šlechtice Kryštofa Šlika o povolení na stavbu Finkerova mlýna. Stejně jako všude na Sokolovsku, i zde byly pokusy o těžbu, avšak ložiska byla velmi chudá, a tak se od tohoto záměru odstoupilo. Jediné, co připomíná zdejší těžbu, je opuštěná štola za Bartelovým mlýnem.

Po pobělohorské konfiskaci se Dolní Nivy dostaly do správy Nostitzů. V roce 1850 se po zrušení vrchnostenské správy stala vesnice osadou obce Svatavy a v roce 1878 samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva obec chátrala. Mnohé objekty byly strženy a nahradila je novodobá socialistická výstavba. Dle sčítání z roku 2023 zde žilo celkem 342 obyvatel.

Zdroj: http://www.dolninivy.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=2988&id_ktg=50&n=o%2Dobci&p1=1764

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Nivy

Dojmy: Malé podhorské městečko, ležící v malebném prostředí, tedy když se nepočítají doly.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům eč. 1 v Dolních Nivách
Jirákova lípa v Dolních Nivách
kaple v Dolních Nivách
pomník obětem 1. světové války v Dolních Nivách
strom Republiky v Dolních Nivách