logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Sněžná Staré Sedlo

Sokolov

Informace

Městský erb:

sokolov_coasvg_32329630533_o

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: První písemná zmínka o tomto městě pochází z 13. dubna 1279, ale osídlení je jistě mnohem starší. Již tou dobou se jmenovalo město Falkenau – Falknov. Počátky tohoto města jsou spojeny se šlechtickým rodem Nothaftů, které následně vystřídal rod Šliků, přesněji řečeno v roce 1435 Kašpark Šlik za podporu krále Zikmunda. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl majetek Šlikům zkonfiskován a v roce 1622 jej získali Nosticové. V průběhu následující třicetileté války, bylo město několikrát dobito a vypáleno. V průběhu 18. století započal obrovský rozmach řemesel a také chmelařství, kdy se poblíž města nacházeli chmelnice o rozloze 100 hektarů. Na konci 18. století započal úpadek zemědělství a to nahradila těžba uhlí. Poslední chmelnice zanikla v roce 1880. Největší osobností té doby byl Johann David Starck, který zakládal sklárny, doly, ale také chemické a keramické závody. V letech 1873 a 1874 zasáhly město dva obrovské požáry, ale město bylo následně přebudováno. Na konci 2. světové války byl Sokolov bombardován spojeneckým letectvem a velká část zástavby tím byla zničena. Po odsunu německého obyvatelstva, a následně likvidaci jejich obydlí bylo zničeno mnoho pamětihodností tohoto města.

Zdroj: http://www.sokolov.cz/mesto/historie-mesta-sokolov-63

Dojmy: Poměrně velké město, kde i přes velmi moderní zástavbu se zachovali krásná zákoutí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8165
IMG_1451
IMG_1455
IMG_1454
IMG_1143
IMG_1134
IMG_1457
IMG_1130
IMG_8312
IMG_8131
IMG_1149
IMG_1148
IMG_1144
IMG_1145
IMG_8136
IMG_1450
IMG_1432
IMG_8119
IMG_8294
IMG_1133
IMG_8112
IMG_8117
IMG_3305
IMG_1442