logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Sokolov pomník Turnerům padlým v 1. světové válce socha sv. Jana Nepomuckého

Sokolov - rozhledna Hard

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Původně na tomto místě bylo místo šibenice. V 19. století zde vybudoval městský okrašlovací spolek kamenný gloriet, který se nazýval Pulverturm (Prašná věž). Ale již na počátku 20. století byl gloriet značně zchátralí, a tak byl srovnán se zemí a nahrazen rozhlednou novou z roku 1907, kterou vyprojektoval městský stavitel Heinz. Tak vznikla 12metrová dřevěná rozhledna s hrázděnou nástavbou a dvěma vyhlídkovými patry. Celková výška rozhledny byla 18 metrů. Vlivem povětrnostních podmínek ale byla dřevěná nástavba značně zchátralá, a tak byla na počátku 30. let 20. století rozebrána. Následně roku 1933 bylo torzo rozhledny přestavěno na památník obětem 1. světové války s pamětní síní. Místo vyhlídkové nástavby byla na torzu vybudována socha ducha padlích vojáků. Plastika ducha vojáků však byla během 2. světové války snesena a přetavena na vojenské účely a zbytek rozhledny byl přeměněn na vojenskou pozorovatelnu. Po odsunu německého obyvatelstva začal zbytek rozhledny značně chátrat. V roce 1999 započala následná rekonstrukce rozhledny, kdy dřevěná nástavba rozhledny vznikla jako replika původní rozhledny podle dobových obrázků. Rozhledna byla následně otevřena a předána veřejnosti 26. dubna 2001.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/sokolov-rozhledna-hard/

Dojmy: Velmi zajímavá rozhledna, ale pro klíče jsem si nešel, jelikož si myslím že hezčí výhled je z kopce u Lobzů.

Mapa

Fotografie

×