logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Sokolov socha sv. Jana Nepomuckého Těšovický vodopád

Sokolov - sousoší sv. Jana Nepomuckého s Anděly

Informace

Navštíveno: 10. 9. 2016

Historie: Barokní sousoší bylo vztyčeno roku 1746 na náklady arciděkana Jana Stephelinyho za presbytářem kostela sv. Jakuba. Autor tohoto sousoší je bohužel pro mne neznámí. Na vrcholu sousoší stojí sv. Jan Nepomucký. Pod ním jsou usazeni tři andělé, první má kanovnickou čepici položenou na bibli, druhý nese malou pietu a třetí má ruku přes ústa. Na podstavci je pak výjev ze života Jana Nepomuckého, kdy byl mučen, aby vyzradil zpovědní tajemství manželky krále Václava IV. Jan ale neprozradil, a tak byl svržen z Karlova mostu do Vltavy a utopen.

Zdroj: http://www.mdksokolov.cz/index.php/infocentrum/o-meste/pamatky/59-sousosi-sv-jana-nepomuckeho-s-andely

Dojmy: Pěkné a udržované sousoší, které stojí u kostela.

Mapa

Fotografie

×