logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Háj Hlavno

Háje

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Háje, známé také jako Rabensgrün nebo Havraní v německém jazyce, je malebná osada a základní sídelní jednotka, která je součástí města Krásno. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 700 metrů. První písemná zmínka o Hájích pochází z roku 1475, kdy se vesnice objevila ve výčtu lokalit v oblasti Krásna. V roce 1489 byla vesnice uváděna jako součást bečovského panství, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy.

V okolí Hájů byl od 15. století těžen cín. V roce 1790 zde byla založena první zkušební keramická manufaktura ve střední Evropě, která fungovala dva roky. Poté byla založena slavná porcelánka, známá jako Haas & Czjzek. Po zrušení patrimoniální správy se Háje staly samostatnou obcí.

Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a v 50. letech 20. století byla zahájena těžba uranu. Těžba uranu Jáchymovskými doly ve Slavkovském lese znamenala zkázu vesnice. Těžba probíhala i v těsném sousedství vesnice a ani ukončení těžby v 60. letech 20. století již zkázu obce neodvrátilo. Většina zástavby byla v té doby zničena.

Jedinou památkou této vesnice je zřícená kaple sv. Jana a Pavla. V roce 1950 se vesnice stala součástí obce Krásno, kam patří do současnosti. Háje jsou nyní zaměřeny výhradně na klidové obytně rekreační aktivity. Dle sčítání z roku 2011 zde trvale žije jen 37 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1je_(Kr%C3%A1sno)

Dojmy: Malá vesnička nacházející se východně od Krásna, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

Kaple sv. Jana a Pavla v Hájích