logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket Loučky

Lomnice

Informace

Městský erb:

90px-lomnice_sokolov_district_coa_33139980850_o

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Lomnice je malé městečko, o kterém je první písemná zmínka z roku 1339, kdy ji získal od rodu Nothaftů v léno Mikuláš Winkler. Roku 1439 získali obec Šlikové, následně o ni však v době pobělohorské přišli konfiskací. Vesnice byla následně prodána rodu Nosticů, kteří ji držely až do 1. poloviny 19. století. Po zániku panské správy, se obec stala v letech 1850 – 1875 součástí politické obce Svatava, a následně se stala obcí samostatnou. Lidé se zde živili především zemědělstvím a pěstováním chmele. Po 1. polovině 19. století se začala ve zdejším kraji rozvíjet těžba uhlí, která postihla i tuto vesnici. Následně se poblíž této obce otevřel v 20. letech 20. století hlubinný důl Jiří.

Zdroj: http://www.obeclomnice.cz/cs/historie-obce/

Dojmy: Malé městečko schované v dolovém území.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9678
IMG_9668
IMG_9674