logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Lomnice Morový sloup

Lomnice - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Pro mnoho vesnic a měst byla 1. světová válka pohromou. Lomnice nebyla výjimkou, vždyť jen během let 1914 – 1918 bylo odsud odvedeno 200 mužů, z nichž se velká část nevrátila. Ti co přežili se rozhodli uctít své padlé kamarády tím, že jim postaví pomník. Pomník navrhl kameník Gustav Peterhansl, který jej pojal jednoduše jako Hranol s užšími postranními křídly, na kterých byli připevněni desky se jmény 47 mužů, kteří se z války nevrátily. Pomník byl slavnostně odhalen 14. července 1920. V roce 1937 byl zřízen pod kostelem park, do kterého byl pomník následně přesunut. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva, zmizely z pomníku i desky se jmény padlých a byli pravděpodobně zničeny. Následně pak pomník chátral, až do začátku 21. století, kdy bylo přistoupeno k jeho rekonstrukci. Jelikož se ale nedochovali desky se jmény, byli nahrazeny deskou, na které byl nápis „Obětem válek z obce Lomnice“

Zdroj: http://www.obeclomnice.cz/cs/pomnik-obetem-valky/

Dojmy: Pěkně udržovaný pomník stojící hned pod kostelem.

Mapa

Fotografie

×