logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Rovná Sklená

Rudolec

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1370, kdy byla ves leuchtenberským lénem. Po staletí tvořily ves jednotlivé selské dvorce v údolí mezi okolními vrchy. Roku 1408 koupilo ves město Loket, od roku 1625 náležela na čas Nosticům, opětovně nejspíše od roku 1670. Roku 1888 se stal Rudolec samostatnou obcí. V roce 1869 byl Rudolec pod názvem Ruditzgrün osada obce Dolní Rychnov v okrese Falknov (nyní Sokolov). Roku 1880 pod názvem Ruditzgrün osada obce Tisová v okrese Falknov, v letech 1890 až 1910 pod názvem Ruditzgrün obec v okrese Falknov, v letech 1921 až 1930 obec v okrese Falknov nad Ohří, v letech 1950 až 1976 osada obce Kostelní Bříza v okrese Sokolov. Od 1.4.1976 je Rudolec část obce Březová v okrese Sokolov. Po skončení druhé světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva, následně ke vzniku nového Vojenského výcvikového prostoru Prameny ve Slavkovském lese. Po začlenění do vojenského pásma byla větší část obce zdevastována, před úplným zánikem ji uchránila pouze zemědělská výroba vojenských statků. Navždy však zmizel typický kolorit, vytvářený hrázděnými dvorci. Z původní zástavby zůstala jen torza budov, které nahradila nová zástavba..

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolec_(Březová)

Dojmy: Maličká vesnička kde je několik zajímavostí, i když škoda těch původních hrázděných stavení.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9611
IMG_1122