logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Rotava Rudolec

Rovná

Informace

Městský erb:

rovn_so_coa_32713431673_o

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Původní jméno obce je odvozeno od spojení Ebene Oede což odkazuje na nějakou samotu na rovině. Poprvé je obec zmíněná v roce 1370 v Leuchtenberských lenních knihách, kdy patřila rodu Nothaftů, který pocházel z Horních Frank. Na počátku 14. století Nothafové byli nuceni prodávat vesnice a tak prodali i tuto ves rodu Leuchtenbergů. Další změna nastala dne 28. září 1434 kdy za 11 900 kop českých grošů koupil nový mocný rod Šliků Loketské panství, spolu s touto vesnicí. Následně král Jiří z Poděbrad roku 1471 zabavil vesnici Rovná a předal ji v léno Jindřichu II. z Plavna. Následně dne 4. dubna 1476 potvrdil český král Vladislav II. Šlikům jejich původní majetek, a tak Šlikové opět získávají ves Rovnou. Po bitvě u Mühlbergu dne 24. dubna 1547 král Ferdinand zkonfiskoval Šlikům veškerý majetek a následně pronajal roku 1551 na 10 let pánu Jindřichu IV. z Plavna. V roce 1599 koupil ves Rovnou loketský hejtman Jobst Thüssel z Taltitz za 3 400 kop míšeňských grošů, ale chvíli na to roku 1615 získal ves Rovnou místní šlechtic Engelhard ze Štampachu. Když zde probíhala v roce 1627 katolizace, tento rod se jí ale odmítl podrobit, a tak mu byl zabaven veškerý majetek. A tak vesnice Rovná připadla Heinrichu Ottovi z Jablonce na Friedersdorfu, následně ji získal roku 1635 Kryštof Albrecht z Hlavna a Žitné. Roku 1652 koupil Rovnou Adam Melchior Moser z Oettingenu. Následně získal ves Rovnou dne 12. září 1675 J. H. Nostic. Rod Nosticů držel ves Rovnou až do roku 1850, kdy získala ves Vranov samostatnost, ke které ves Rovná patřila až do roku 1945. Po 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva zde vznikl vojenský sektor Prameny, a obec Rovná byla srovnána se zemí.

Po zániku vojenského sektoru v 60. letech 20. století bylo rozhodnuto, že zde bude vybudována klasická socialistická vesnice, a tak na kopci kde jsou tuhé zimy, vyrostli paneláky, které dostatečně netěsnily, ve zdejší oblasti se ani mnoho nedařilo zemědělství. Ale i přes všechny tyto potíže byla ves roku 1969 osamostatněna. I tak lidé odcházeli z této „pokrokové vsi“ a tak se vláda snažila sem dostat co nejvíce nových obyvatel zřízením učilištěm, nebo také střediskem FF UK. Po roce 1989 bylo dočasně vylidňování zastaveno, když se sem dostali Volyňští Češi.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/rovna/

Dojmy: Město, které již nepřipomíná svou historii. Je vybudováno ve stylu poručíme větru, poručíme dešti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9790
IMG_1294
IMG_9806