logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Rovná zaniklá obec Vranov

Rovná - zaniklá obec Krásná Lípa

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Tato vesnička byla založena někdy v průběhu 13. století, ale první písemná zmínka o ní je až v roce 1370 v lenních knihách rodu Leuchtenbergů. Díky tomu že je ve vysoké nadmořské výšce, tak zde nebylo možné pěstovat mnoho plodin. Díky tomu pro svou nevýdělečnost střídala jednoho majitele za druhým. Od počátku 16. století měl vesnici ve vlastnictví Engelhard ze Štampachu, který ji v roce 1525 předal Ermannu Ferdinandovi ze Schönau. Dalším majitelem vsi byl v roce 1627 Albrecht Štampach. Po porážce povstání proti Ferdinandovi II. byl nucen Albrecht ze země odejít, a tak vesnici prodal svému bratru, který ji připojil k panství Kostelní Břízy. V polovině 17. století získal ves Adam Melchior Mosser z Oettingenu, v té době bylo ve vesnici 20 hospodářů s rodinami a čeledí. V roce 1787 získal majetek Krásné Lípy rytíř Wolfgang Julius ze Schönau. V té době bylo ve vesnici 79 stavení. Po tomto rytíři získal majetek roku 1797 pán Bedřich Adolf Zwanzinger, který jej následně roku 1807 prodal pánu Josefu Dollnerovi. V 18. století jsou zmínky že zde stál pivovar o produkci 1 800 hl piva ročně. V roce 1810 koupil krásnou lípu Jan David Starck, který ji předal svému synovi. Po smrti Josefa Karla Starcka dne 16. ledna 1851 koupil v roce 1865 statek Jan Gottfried Opitz. V roce 1847 bylo v obci krásná lípa největší počet obyvatel za celou dobu své existence, ve 109 domech zde bydlelo 880 obyvatel. Následně v roce 1850 se obec Krásná Lípa stala samostatnou obcí. Tím došlo v obci k úpadku zdejšího průmyslu a také k úbytku obyvatel, který pokračoval až do roku 1946, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva. Následně zde vznikl vojenský prostor Prameny, díky kterému byla obec zničena a srovnána československými vojáky se zemí.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/krasna-lipa/

Dojmy: Při procházení k židovskému hřbitovu, se dali najít jen zbytky domů a jeden vyvrácený podstavec litinového krucifixe pocházejícího z roku 1860.

Mapa

Fotografie

×