logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Hřebeny Chodov

Chlum sv. Máří

Informace

Městský erb:

550px-chlum_svate_mari_cz_coasvg_33023805246_o

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: Chlum Svaté Máří je malá vesnička, která se svým kostelem Nanebevzetí Panny Marie je dominantou zdejšího kraje. První zmínka o Chlumu pochází z roku 1341, ovšem osídlení zde bylo již o něco dříve, jelikož v 13. století zde stála dřevěná socha Panny Marie, která byla umístěna v malé dřevěné kapli. Ta byla kolem roku 1400 nahrazena kamenným kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Máří Magdalény, který patřil křižovníkům s červenou hvězdou. Ti založili onu slavnou osadu okolo kostela. Když probíhaly husitské války, bohužel se nevyhnuly ani tomuto kraji, a tak v roce 1429 husité došli i sem a vypálily zdejší kostel. Po konci husitských válek se malá vesnice začala rozrůstat v menší městečko, až na konec arcibiskup Harrach ji povýšil roku 1651 na město, které získalo vlastní pečeť a znak který téměř beze změny zůstal dodnes. Když po konci třicetileté války se rozmohly poutě, tak velmistr Jan Bedřich Valdštejn povýšil zdejší faru na probošství, což dalo impuls k tomu, aby se zde vybudoval poutní areál. Kompletní barokní stavba byla dokončena v roce 1728 a navrhnul ji Kryštof Dietzenhofer. V roce 1963 docházelo k přejmenovávání původních německých míst, a tak byl Chlum přejmenován na Chlum nad Ohří. To mu vydrželo dlouhých 30. let až do roku 1990, kdy se vrátilo původní jméno.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1170/chlum-svate-mari/historie/

Dojmy: Maličká a klidná vesnička, ve které je mnoho památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1025
IMG_1003
IMG_1435
IMG_1011
IMG_1017
IMG_1399
IMG_1016
IMG_1418