logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Hlavno Horní Pískovec

Horní Nivy

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2017

Historie: Horní Nivy, známé také jako Horní Nový Grün nebo Ober Neugrün v němčině, je malebná vesnička, která je součástí obce Dolní Nivy v okrese Sokolov. Tato vesnice se nachází přibližně 1,5 km severozápadně od Dolních Niv.

Historie Horních Niv sahá až do roku 1353, kdy byla vesnice poprvé písemně zmíněna. Původně tvořily Horní Nivy spolu s Dolními Nivy jeden celek. Od 16. století se však Dolní a Horní Nivy začaly odlišovat. Vesnice byla součástí falknovského panství Nosticů až do zániku patrimoniální správy.

Zástavbu vesnice tvořily dvě řady velkých čtyřbokých dvorců, které byly situovány na vyvýšených údolních terasách bezejmenného potoka, přítoku Lomnického potoka. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení. Později se Horní Nivy přeměnily na převážně rekreační lokalitu.

Podle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 76 obyvatel, což svědčí o klidném a poklidném životě v této vesnici. Horní Nivy tak nabízí idylické prostředí pro ty, kteří hledají klid a pohodu mimo ruch velkoměsta.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Nivy

Dojmy: Malá a kouzelná vesnička ve které je mnoho zajímavých staveb.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Horních Nivách
pomník obětem 1. světové války v Horních Nivách
hrázděná stodola u čp. 10 v Horních Nivách