logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kostelní bříza Kraslice

Krajková

Informace

Městský erb:

krajkov_coa_34980567601_o

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Městečko Krajková má jméno z původního německého Gossengrün, a to v překladu znamená - pozemek uprostřed lesů, který vymýtil osadník Gozzo. Podle tohoto názvu se odvozuje, že vesnici Krajkovou založili osadníci z východních franků. Jméno Krajková získala obec až v roce 1947, toto připomíná slavnou tradici zhotovování krajek v 19. a 20. století. Nejstarší dějiny obce Krajková jsou propojeny s Hartenberským panstvím. Co se týká Šlechticů, ti se tady velmi hojně střídali s panovníky, jelikož obec Krajková spadala pod hrad Hartenberg. Poprvé je ves zmiňována v roce 1250 pod jménem Gossengrun.

Fara a kostel jsou v obci Krajková doloženy již v roce 1352 a to v papežských a diecézních soupisech desátků. Dne 1. června 1481 udělil hrabě Václav Šlik z Lažan, krajkovským měšťanům právo, podle něhož mohly volně prodávat nemovitý majetek, provozovat řemesla, rozhodovat v trestné činosti, a dokonce obdrželi i pivovar. Dále však zůstávalo městečko v poddanském svazku Hartenberku. Roku 1485 vymohl Václav Šlik u Vladislava II. Jagellonského tuto listinu:

"My, Vladislav, z Boží milosti král český, markrabě moravský a lucemburský, vévoda slezský a markrabě lužický, oznamujeme trhovému městečku Gossengrün (Markt Gossengrün), jeho soudci, radě, celé obci a všem obyvatelům jmenovaného městečka, současným i budoucím, že jsme mu udělili tyto milosti. Dáváme tímto listem na vědomí, že si přejeme, aby drželi týdenní trh. Dále mu milostivě udělujeme znak v podobě modrého štítu, na němž je ruka, po loket zakrytá plechovou rukavicí a držící hornické symboly želízko a mlátek se zlatými násadami…"

V období třicetileté války, bylo městečko v roce 1647 obléháno a okolní vsi vyplněny. Následně roku 1679 - 1680 v městečku řádil mor, a tak vrchnost zřídila izolační stanici a hřbitov, který se nacházel u šibeniční louky. Roku 1701 darovala Maria Polixena z Písnice městečku mariánský sloup. A roku 1760 propustil Julius Jindřich z Písnice krajkovské občany z nevolnictví. Roku 1807 městečko vyhořelo, a na paměť této události byla postavena kaple Svaté Trojice. Městečko se nadále rozrůstalo a lidé se začínaly živit vyráběním nástrojů, spřádáním vlny, výrobou záclon a ve sklárně na výrobu zrcadel a zrcátek. V roce 1819 byla v Krajkovém založena první krajkářská škola v Krušných horách, chvíli nato v roce 1847, zde bylo pět továren, které zaměstnávali dohromady 300 krajkářek. Obrovský pokrok tohoto malého městečka zastavila až příchod 1. světové války, která si vyžádala mnoho obětí. V roce 1930 obec měla 1 626 obyvatel, z toho bylo 1603 Němců, a 11 Čechů. Což vyvolalo důsledek dne 12. září 1938, kdy Hitlerův rozhlasový projev vyvolal německou vzpouru proti českým četníkům. Když došlo roku 1946 na odsun německého obyvatelstva, paralyzovalo to celou vesnici, která se téměř vylidnila a kompletně zanikl zdejší průmysl. V roce 1950 zde žilo pouze 839 obyvatel, a do roku 1991 dokonce klesl počet obyvatel na 611.

Zdroj: http://www.krajkova.cz/historie.html

Dojmy: Menší městečko, kde je toho mnoho zajímavého k vidění.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1683
IMG_1705
IMG_1697
IMG_1641
IMG_1652
IMG_1656
IMG_1711
IMG_1645
IMG_1669
IMG_1685