logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krajková Královské Pořičí

Kraslice

Informace

Městský erb:

kraslice_znak_36051192034_o

Navštíveno: 16. 6. 2017

Historie: V nejstarší době historie Kraslic tímto údolím vedla obchodní stezka z Německa do České kotliny, která se nazývala Zlatá cesta erfurtská. V době osidlování tohoto kraje v letech 1150 až 1350 Waldssasenským klášterem, na vrcholu Hausberg vybudovali Chodové tvrz, která měla chránit tuto obchodní stezku. Někdy v polovině 13. století se z tvrze stal hrad, a v údolí pod hradem začaly vznikat osady, které se postupně spojily, a stala se z nich osada s názvem Greslas. Toto jméno je pravděpodobně zkomolenina nářečního označení kopce porostlého jehličnatým lesem.

Roku 1272 král Přemysl Otakar II. předal Kraslicko Jindřichu staršímu z Plavna. V té době se zde začínalo těžit stříbro, olovo a cín. Roku 1356 předává rytíř Rüdiger von Sparneck, který byl zetěm Jindřicha z Plavna králi Karlu IV. kraslicko i s hradem, avšak Karel IV. mu jej ihned vrací jako léno. Po smrti rytíře toto území zakoupil Karel IV. ve prospěch České koruny, a začal toto městečko podporovat, čímž sem začali přibývat nový obyvatelé, a z toho důvodu byla obec dne 15. srpna 1370 povýšena na královské město.

Roku 1401 zastavila král Václav IV., který se hodně zadlužil, hrad a Kraslice jako léno bratrům Jindřichovi a Konrádovi z Reitenbachu. Ti však začali na obchodní stezce loupit, a tak v roce 1412 Loketský purkrabí město Kraslice dobil a vyplenil. V roce 1527 získává Kraslicko Jeroným Šlik, a Kraslice jsou povýšeny na svobodné Hornické město. Následně na to roku 1541 získaly Kraslice městský znak, ve kterém bylo stříbrné písmeno G v modrém poli. Kraslice začaly opět vzkvétat, až do doby pobělohorské, kdy většina protestantského obyvatelstva prchla před rekatolizací za hranice do Německa. Roku 1666 Kraslicko získali Nosticové, kteří si jej udrželi až do roku 1848, kdy byl zrušen feudalismus.

V průběhu 17. století dolování v okolí kraslic pomalu začínalo utichat, a tak byli obyvatelé nuceni hledat nový způsob obživy, a tím začal rozmach původních lidových řemesel, jako bylo krajkářství, textilní průmysl, výroba hraček a výroba hudebních nástrojů. V roce 1886 byli Kraslice propojené se světem ještě lépe, díky vybudované železnici ze Sokolova do Klingenthalu. V polovině 18. století je založena továrna hudebních nástrojů pana Josefa Jana Angera, která si ihned po celém světě získává věhlas pod jménem Amati. Slibný rozvoj zastavila až 2. světová válka, kdy po jejím konci došlo k odsunu Německého obyvatelstva, a Kraslice se v podstatě vylidnily.

Zdroj: http://www.kraslice.cz/obcan/mesto-kraslice/historie-mesta/?more=147#msg147

Dojmy: Poměrně velké horské městečko, které má krásné okolí, ale i hodně zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4006
IMG_4025
IMG_4105
IMG_4067
IMG_4103
IMG_4111
IMG_4091
IMG_4175
IMG_4041
IMG_4080
IMG_4120
IMG_4115
IMG_3996
IMG_4053
IMG_4017
IMG_4187
IMG_3994
IMG_3986
IMG_4033
IMG_4049
IMG_4057
IMG_4008
IMG_4099