logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kraslice evangelický kostel kaple Povýšení sv. Kříže se hřbitovem

Kraslice - hradiště Hausberg

Informace

Navštíveno: 16. 6. 2017

Historie: Nad kraslicemi se tyčí vrch Hradiště, a na něm mezi lety 1230 - 1250 stálo dřevěné strážní opevnění Chodů, kteří strážili obchodní stezku mezi Saskem a Českem. Následně v 2. polovině 13. století zde byl vystavěn hrad, který byl pojmenován Neuhaus, Nový dům. V roce 1401 získali hrad bratři Jindřich a Konrád z Reitenbachu, jako zástavu od krále Václava IV., ale již o tři roky později se přiklonili na stranu Václavova nepřítele markraběte Viléma. Z hradu pak začali podnikat loupeživé nájezdy. Díky tomu v roce 1412 hrad oblehlo a vyplenilo chebské vojsko. Roku 1450 získal hrad Jindřich II. z Plavna, který ale jako člen Zelenohorské jednoty vyhlásil válku Jiřímu z Poděbrad. Když věděl že na něj táhnou husiti a hrad neudrží, tak jej raději vyplenil a vypálil sám. Následně se hrad opět vrátil do rukou pánů z Plavna a v roce 1502 jej dobili Šlikové. Od 16. století když majitelé Kraslic si postavili v podhradí panské sídlo, hrad začal chátrat. Kámen z hradu se používal jako zdivo a poslední zbytky zmizeli v roce 1787. Zde budu citovat popis lokality:

“Od skalnatého hřebenu je příkopem, dosud patrným, oddělena nevysoká kupa, zhruba okrouhlá, o průměru kolem 12 m, na níž stála pravděpodobně dřevěná budova. Západně od příkopu je v klesajícím terénu patrno zřícené zdivo v délce 4 – 5 m a dvě prohlubně, obě o průměru něco přes 2 m- jedná se nejspíše o baštu či věž a druhá je po studni nebo spíše po jímce na dešťovou vodu. Západně od těchto prohlubní je patrná vyvýšená terénní vlna, s největší pravděpodobností rozrušené zbytky hradební zdi. Na východní straně skalnatého bloku je vytesaná asi 3 m hluboká sluj, mnohem větší, s obrubními oblouky, dnes zřícenými. Tato sluj pochází pravděpodobně z 19.století.”

O tomto hradě také koluje jedna pověst, kterou si zde dovolím také citovat:

“V Kraslicích se vypráví pověst o tom,že na hradě sídlil lapka,který přepadal kupce.Když byl hrad trestnou výpravou dobyt,pán hradu prý skočil na svém koni dolů do údolí.Zprávy o tom,zda tento skok přežil,či ne,se rozcházejí,na skalním ostrohu však pozorný pozorovatel může najít otisk podkovy,kde se prý kůň odrazil,a také otisk ostruhy.”

Zdroj: http://www.kraslice.cz/turista/vyznamne-kulturni-pamatky/kraslice/?more=276

Dojmy: Vysoký výšlap, který ale myslím že stojí za to. Po hradu toho sice již moc nezbylo, ale i tak je na co se koukat.

Mapa

Fotografie

×