logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Šabina Tatrovice

Šindelová

Informace

Městský erb:

sindelova_cz_coa_34775175006_o

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: První písemná zmínka o této oblasti pochází z roku 1480, kdy je zde zmiňována strážní tvrz jménem hradiště. Kolem roku 1512 se v jejím okolí usadilo šest rodin, a založily osadu Hradiště u krásné lípy. Následně zdejší oblast získali Šlikové, které vystřídali rytíři z Glóbenu a následně v roce 1589 opět tuto oblast ovládli Šlikové. Když Šlikové přišli v rámci konfiskace po bitvě na Bílé Hoře o zdejší panství, získali zdejší oblast přibližně v letech 1678 – 1680 Nosticzové, kteří zde zůstali až do roku 1945. V roce 1731 se zde začali pěstovat, jako na jednom z prvních míst v Rakousku – Uhersku Brambory a následně v roce 1735 se ve zdejší oblasti značně rozšířilo železářství, kdy přibyli tavírny a šest hamrů. V roce 1769 byl Ervínem Nosticzem založen lovecký zámeček Favorit. V roce 1836 začala výstavba největší železárny v kraji. Po dokončení této stavby, zde stála vysoká pec, tři velké hamry, pocínovna, slévárna, válcovna a jadrárna, celý tento areál poháněly tři velká vodní kola, a druhý největší parní stroj v Rakousku-Uhersku. V této osadě poprvé na světě byl vyráběn pozinkovaný plech, a také kontinuální rytí. V období velké krize v roce 1933 zde byli obrovské nepokoje a stávky, které kvůli tomu pozměnily částečně svou výrobu. Když v roce 1938 byli zabrány sudety, tak zdejší firmy přešli na zbrojní výrobu, která se tu držela až do konce války. Po konci 2. světové války při odsunu německého obyvatelstva, zde bylo ubyto 10 členů německé samosprávy. Po odsunu německého obyvatelstva, zde pomalu utichl průmysl a vesnička se začala pomalu vylidňovat.

Zdroj: http://www.sindelova.cz/index.php?nid=11800&lid=cs&oid=3115779

Dojmy: Malá obec, která je rozprostřena v malebné krajině s několika unikáty.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1146
IMG_1129
IMG_1118
IMG_1101
IMG_1138