logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Šindelová PP Kamenný Hřib zámek Favorit

Šindelová - Vysoká pec

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: Vlastníci zdejšího panství Nosticové nechali v roce 1818 vystavět na místě starších hamrů, vysokou tavnou pec spolu se závodem na zpracování kovů. Spolu s vysokou pecí zde bylo také dalších 9 hamrů, kovářská a klempířská dílna se zvonicí. Následně v roce 1839 zde již stála také válcovna, slévárna, cínovna, strojovna, příprava pecní vsázky, sklady dřevěného uhlí a železné rudy a správní budova se skladem železa. Tento železný závod spolu s vysokou pecí se postupně stával obživou zdejších obyvatel. Mezi lety 1839 -1845 byli nahrazeny pálené střešní tašky plechem. V letech 1858 – 1859 proběhla rozsáhlá modernizace a přestavba v pseudorománském slohu. Počátkem 70. let 19. století ale začali vznikat koksové železárny, a tak hnědouhelné železárny postupně zanikaly. Vysoká pec v Šindelové se zastavila v roce 1873 jako poslední v Krušných horách. Ostatní části provozu ale fungovali dal a na konci 19. století proběhla jejich modernizace. V roce 1909 byli zdejší železárny spojeny s železárnami v Nejdku a následně v letech 1910 – 1912 byla rozšířena jejich výroba. V průběhu hospodářské krize pak zdejší výroba utichala, jen aby již v roce 1939 zde byl kompletně obnovený provoz. Provoz železárny pracoval nadále až do osudného dne 16. června 1945. Po konci 2. světové války došlo k demontáži veškerých výrobních zařízení, a opuštěný areál železáren započal chátrat. V 60. letech 20. století již začínali netěsnit střechy což vedlo k částečnému zřícení objektu přípravny. V 80. letech 20. století probíhala stržení veškerých zdejších budov, avšak vysoká pec stála dál, i když pomalu chátrala a rozpadala se. Na počátku 21. století zbývaly z vysoké pece jen zříceniny, což vedlo v roce 2015 k založení spolku na zachování hutě v Šindelové. V roce 2015 byli vykáceny náletové dřeviny a vyklidila se suť, následně v roce 2016 stát předal tuto vysokou pec tomuto spolku, který pokračoval zakonzervováním některých částí objektu a postupnými opravami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/sindelova-vysoka-pec

Dojmy: Velmi zajímavá stavba, škoda jen že je v takhle dezolátním stavu, doufám že se ji podaří nabrátit její původní slávu.

Mapa

Fotografie

×