logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Šindelová Těšovice

Tatrovice

Informace

Městský erb:

tatrovice_coa_33104834862_o

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356, kdy je zmíněná zdejší fara ve vsi jménem Tatrwic. Z tohoto poznatku vyplívá že zdejší vesnice byla založena již někdy v průběhu 13. století. Následně tato obec často měnila své majitele a panství ke kterému patřila, i když nejvíce je spjata s Loketským panstvím. Lidé se zde živily především zemědělskou činností, která ještě narostla, když sem byli roku 1740 přineseny brambory. Dále se zde lidé živily těžbou a zpracováním kamene a později roku 1805 se začali živit těžbou křemene. V roce 1840 zde vznikla zlatotepecká a páskařská dílna, která vyráběla zlaté šperky, ty se staly vyhlášené nejen po celém Chebsku, ale i po celém Krušnohoří pod jménem Tatrovické šperky. V roce 1895 zde začala pomalu vznikat jediná zdejší firma a to pletárna. Když byla zrušena panská správa, obec Tatrovice se osamostatnila, ale jen do konce 2. světové války po jejím konci a odsunu německého obyvatelstva, se obec téměř vylidnila a zdejší řemesla a výroba se zastavila. Tou dobou začala obec Tatrovice spadat nejdříve pod obec Černavu a následně pod obec Vřesovou. V roce 1990 se však osamostatnila, a započala zde výstavba nových domů a regenerace obce, díky čemuž patří v současnosti mezi nejupravenější obce karlovarského kraje.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Tatrovice/Historie/

Dojmy: Malá malebná vesnička, ukrytá veškerého turistického ruchu.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2342
IMG_9035
IMG_9026
IMG_2361