logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Tatrovice pomník obětem válek

Tatrovice - kostel sv. Erharda a kaple sv. Quirina

Informace

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: Gotický kostel sv. Erharda byl vystavěn v 1. polovině 14. století, avšak první zmínky o zdejším farním kostele pochází již z roku 1352. V průběhu 15. století byl původní kostel majiteli panství rodem Unruherů rozšířen, a následně v 50. letech 16. století přestavěn renesančně a znovu rozšířen, což dokládá kámen s letopočtem 1555. V 1. polovině 18. století proběhla barokní úprava kostela, a interiér byl vybaven barokním inventářem. Někdy v tomto období byla také u hřbitovní zdi vystavěna kaple Olivetské hory s dřevěnými božími muky. Následně v polovině 18. století byl hřbitov u kostela zrušen, a přesunut na nynější místo. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva začal kostel sv. Erharta chátrat. Po dlouhém období devastace v letech 2004 – 2005 prošel kostel celkovou rekonstrukcí jak interiéru, tak exteriéru.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/tatrovice-kostel-sv-erharda

Dojmy: Velmi zajímavý a vzhledem neobvyklí kostelík. Škoda že jsem se nedostal dovnitř.

Mapa

Fotografie

×