logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásná Krásno

Krásná Lípa

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1584. Jiný zdroj posouvá první zmínku o Krásné Lípě do roku 1512.

V městské a soudní knize Sokolova se dle zápisu z roku 1512 odvolávají k soudu bratři Mikuláš a Kašpar, skláři z Krásné lípy. Jednalo se o spor při využívání pramene. Soud tehdy rozhodnul, že vodu budou využívat oba bratři, jeden ve dne, druhý v noci. Řešení sporu sokolovským soudem dokazuje, že osada neměla ještě žádnou vrchnost. Roku 1540 jsou v Krásné Lípě uváděny sklárny a hamry, které platily desátky jindřichovické faře. V kronice Jindřichovic je roku 1562 připomínán Hans Schürer, sklář z Krásné Lípy. Od roku 1435 drželi Krásnou Lípu spolu s Jindřichovicemi Šlikové. Roku 1591 zdědil Krásnou Lípu Mikuláš Globner z Globenu (Hlavno), když se oženil s hraběnkou Šlikovou. Roku 1628 před odchodem do emigrace ji prodal svému bratranci Joštu Kristiánu Globnerovi, který ji 28. listopadu 1628 zas prodal Otto Nosticovi. Ten ji připojil k jindřichovickému panství. Po smrti Otto Nostice, který zemřel jako bezdětný roku 1630, zdědil ves jeho synovec Johann Hartwig. Ten propůjčil vsi 16. srpna 1673 práva městečka, což potvrdil císař Leopold. Roku 1687 dostala Krásná Lípa od Nosticů tržní právo a stala se městysem.

Krásná Lípa se do první třetiny 18. století značně rozšířila, ale zástavba byla dosti chaotická a tak zaniklo přirozené historické centrum. Po skončení druhé světové války nejprve došlo k odsunu německého obyvatelstva, následovala snaha obec dosídlit. Krásnou Lípu se však nepodařilo dosídlit natolik, aby nebyla přetržena kontinuita, a tak byly téměř tři čtvrtiny domů zbořeny. Zachovalo se jen ulicové náměstí s kostelem, bohužel s převahou nové zástavby. Dřevěné roubené a hrázděné stavby byly postupně nahrazovány zděnými objekty.

Za okrajem Krásné Lípy bylo dne 6. června 1945 popraveno oddílem revoluční gardy deset nevinných Němců. Mezi nimi byli i starostové Šindelové a Milířů. Tuto událost připomíná malý pomníček, který na místě popravy nechala v roce 1992 postavit Theresa Seidelová, dcera jednoho z popravených mužů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa_(%C5%A0indelov%C3%A1)

Dojmy: Malá vesnička, kde i přes svou velikost jsou zajímavá místa.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1160
IMG_1174