logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásná Lípa Křemenitá

Krásno

Informace

Městský erb:

krasno_cz_coa_33068904525_o

Navštíveno: 18. 7. 2015

Historie: Město vzniklo v místech původní hornické osady jménem Drei Linden. První písemná zmínka o této obci je již z roku 1241 v kronice anglického kronikáře Bartholomea Angelica. Již v roce 1355 bylo krásno povýšeno na městečko a byly uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu. Za doby vlády Pluhů z Rabštejna se stalo v roce 1529 Horní městem, vždyť také v té době se zde nacházely přední cínové doly v Evropě. Král Ferdinand I. svým majestátem dne 1. září 1547 povýšil Horní Město na královské Horní Město, kterému zároveň udělil městský znak. Kolem 16. století zažívá Krásno první pokles produkce cínu. Přestože ještě zaznamenává několik vzrůstů, v 19. století nastává úpadek cínařství, jelikož se rozvíjí výroba porcelánu. Při obrovském požáru v roce 1848 shořela většina města a také téměř veškeré památky. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce a uzavření slavkovského lesa z důvodu vojenského sektoru, nastalo období devastace obce. Počet obyvatel v tu dobu klesl na čtvrtinu a počet domů na třetinu předválečného stavu. V průběhu 20. století se zde těžili kromě cínu také wolframové a uranové rudy a živce. Po pádu komunismu se Krásno zase postavilo na nohy, a o přeživší památky se vzorně stará. Dokonce do současnosti se zde dodržuje mnoho lidových tradic. Dne 12. dubna 2007 byl obci vrácen status města.

Zdroj: http://mesto-krasno.cz/index.php?page=historie-mesta

Dojmy: Velmi pěkné městečko, kde se i navzdory požáru něco málo dochovalo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5841
IMG_5829
IMG_5849
IMG_5855
IMG_5893
IMG_5966
IMG_0221
IMG_5819
IMG_0778
IMG_5799
IMG_5806
IMG_5823
IMG_5857
IMG_5861
IMG_5811