logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásno Kynšperk nad Ohří

Křemenitá

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Obec je známá již od roku 1869, kdy patřila pod obec Tatrovice. Mezi lety 1880 - 1930 byla obec Křemenitá samostatnou obcí. Největší zlom v obci nastal na konci 2. světové války, kdy po vysídlení německého obyvatelstva byla vesnice téměř vysídlená. Následně byl změněn název obce na jméno Křemenitá. Mezi lety 1950 - 1980 patřila obec pod Vřesovou, a od 1. dubna 1980 se vrátila zpátky pod zprávu zprávu obce Tatrovice. Obec Křemenitá je pomalu zanikající obcí, dnes spíše pouze osadou, ke které vede pouze polní cesta, a jméno Křemenitá tak zůstává pouze místním názvem.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=5407

Dojmy: Maličká vesnička, ke které vede silnice vypadající spíše jako polní cesta.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9058
IMG_9064