logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásno dům čp. 307 dům eč. 3

Krásno - dům eč. 2

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Malé roubené stavení, které je z části i zděné se nachází v centru města Krásno. Tato stavba je postavena ve stylu lidové architektury krušnohorského typu, a je poslední dochovanou stavbou tohoto typu v tomto městě a celém okolí, tím pádem je cenným dokladem původní zástavby města. Toto stavení bylo vybudováno v průběhu 1. poloviny 19. století. Popis stavby si dovolím citovat:

"Přízemní dům obdélného půdorysu, štítové orientace, se sedlovou střechou krytou eternitem. Stavba je na kamenném soklu, západní obytná část s původní světnicí je roubená, zatímco východní (dříve hospodářská) je zděná. Štítové průčelí je trojosé, s podpěrným sloupkem mezi první a druhou osou. Štít je dvouosý a má ve svém vrcholu malé čtyřtabulkové okénko. Ostatní okna jsou dřevěná dvoukřídlá šestitabulková, v přízemí jsou též okna zdvojená. Štít je pobit dřevěnými latěmi. Severní průčelí objektu je čtyřosé, ve třetí ose zleva se nachází vstup s dvoukřídlými kazetovými dveřmi s nadsvětlíkem. Okna jsou shodná s ostatními, pouze v bývalé hospodářské části jsou dnes novodobá. Západní průčelí je dvouosé a štít je pobit eternitem. Ve vrcholu štítu je malý větrací otvor. Jižní průčelí je ve zděné části dvouosé. Okna jsou rovněž šestitabulková. Za vstupními dveřmi je lomená chodba, v níž je umístěno novodobé schodiště. Původní dispozice je částečně pozměněna. V bývalé světnici jsou zachována zděná kamna. Místnost má trámový strop. Sousední pokoj s omítnutým podhledem. V jižní části se nachází další místnost s trámovým stropem. Původně hospodářská část má strop zaklenutý do traverz. Podlahy jsou prkenné, v chodbě keramická dlažba. V podkroví jsou dvě obytné místnosti."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20567639

Dojmy: Škoda jen že se nedá dostat a podívat se dovnitř.

Mapa

Fotografie

×