logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásno dům čp. 11 dům eč. 2

Krásno - dům čp. 307

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Toto malé stavení se nachází na okraji městečka Krásno. Pochází pravděpodobně z 19. století. Celý objekt se skládá z přízemního stavení a patrového přístavku. Popis stavby si zde dovolím citovat:

“Volně stojící zděná přízemní budova bočně situovaná k silnici. Fasáda není členěna a má tři okenní osy. Vstup je pravoúhlý bez ostění. Hlavní průčelí, jež má dvě okenní osy, je ukončeno trojúhelníkovým štítem. K přízemnímu objektu přiléhá patrový dvouosý přístavek s garážovými vraty. Střechy obou objektů jsou sedlové a jsou kryty eternitovými taškami. Interiér je plochostropý. Interiér přístavku je valeně klenutý, jsou v něm zachovány kovaná dvířka vybíracího otvoru komínového tělesa. “

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20572236

Dojmy: Člověk si ani nedokáže představit, že by takhle Krásno mohlo vypadat.

Mapa

Fotografie

×